Marketing Techniques and Social Marketing

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• heeft kennis van de theorie, definities en belangrijkste principes
van marketing en social marketing en kan deze beschrijven.
• kan de factoren die consumentengedrag beïnvloeden beschrijven en
uitleggen.
• heeft kennis van de verschillende manieren en theorieën van
marketingcommunicatie en kan uitleggen hoe verschillende strategieën
binnen marketingcommunicatie het gedrag kan beïnvloeden.
• is in staat om de rol, mogelijkheden en voorbeelden van Multimedia
gebruik bij social marketing uit te leggen.
• is in staat om een social marketing plan te ontwerpen, te evalueren
en te 'verkopen'.

Course Content

In deze cursus leren studenten basisprincipes van marketing en hoe deze
principes kunnen worden toegepast in communicatie over gezondheid, zorg
en ziekte. Hoe overtuig je een doelgroep om comfort en vrije tijd in te
leveren, groepsdruk te weerstaan, gewoonten af te leren en aan te
leren,meer geld en tijd te spenderen en te denken voordat men doet,
zodat gezond gedrag wordt bevorderd. De student zal zich verdiepen in
menselijk gedrag in groepen om een maatschappelijk gezondheidsprobleem
op te lossen door middel van een sociaal marketingplan. Ook de rol van
multimedia hierbij zal worden besproken. Daarnaast zullen studenten
kennis en begrip krijgen van diverse soorten onderzoek ten behoeve van
de marketingcommunicatiefunctie en leren
schakelen tussen theorie, praktijk en onderzoek ten behoeve van de
marketing op het gebied van gezondheid.
Naast colleges is er een centrale groepsopdracht in de vorm van het
maken van een social marketingplan. Deze opdracht wordt in groepen van
3-4 studenten uitgevoerd en daarbij passen studenten één van de geleerde
methoden toe op een recent onderwerp in de publieke discussie.

Teaching Methods

De cursus wordt gewaardeerd met 6 ECTs en loopt van 7 Januari tot 1
Februari
Het is een voltijdse cursus. Dit betekent dat 42 uur per week
nodig zijn om de doelen van deze cursus te kunnen nastreven. Regelmatig
aanwezigheid gedurende de weken van de cursus is verplicht.
De cursus bestaat uit 11 hoorcolleges (h), 3 werkcolleges (w) en een
practicumopdracht incl peer review (prac) waarover ook presentaties
(pres) zullen worden gehouden.
gehouden.

Method of Assessment

Een individueel schriftelijk tentamen (T) dat voor 60% bijdraagt aan het
eindcijfer van de cursus, een groepsopdracht (V)) (maken van een social
marketing plan) die voor 35% bijdraagt en een presentatie (Pres) die
voor 5%
bijdraagt.
De cursus is volbracht indien voor alle drie de onderdelen een 5,5 of
hoger wordt gescoord en de student aanwezig was bij de Peer-Review
sessie.

Literature

Jeff French, Clive Blair-Stevens, Dominic McVey, Rowena Merritt. Social
Marketing en Public Health. Theory and Practice. New York: Oxford
University Press, 2010.
Hfdst 1 t/m 4 (p45 t/m 52), Hfdst 7 (t/m p106), Hfdst 10 t/m 12 (p193
t/m 203), Hfdst 13 t/m 15.
Daarnaast zal verplichte aanvullende literatuur op Canvas worden
gezet.

Target Audience

Studenten Communicatie- & Informatiewetenschappen, Taalwetenschap,
Communicatiewetenschap, Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en leven,
Bewegingswetenschappen, Geneeskunde, Economie, Bedrijfskunde,
Psychologie of Rechten

Additional Information

Gastdocenten:
o.a
Drs W. de Vries (Faculteit der Economische Wetenschappen en
Bedrijfskunde, Vrije Universiteit)
Drs A. Bosman (Schuttelaar & Partners, JOGG-bureau (Jongeren op Gezond
Gewicht)
Prof dr P. Kerkhof (Faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling
Communicatiewetenschap)
Voor deelname aan de cursus wordt verondersteld dat de studenten
beschikken over basiskennis over 1) kwalitatief onderzoek en over 2)
gezondheid, zorg en ziekte.
Voor de studenten die hier niet over beschikken zal extra literatuur op
Canvas worden gezet.

Custom Course Registration

Registratie voor de cursus via VU-net. Registratie voor de opdracht in subgroepen via Canvas.

Recommended background knowledge

Voor deelname aan de cursus wordt verondersteld dat de studenten
beschikken over basiskennis over 1) kwalitatief onderzoek en over 2)
gezondheid, zorg en ziekte.
Voor de studenten die hier niet over beschikken zal extra literatuur op
Canvas worden gezet.

General Information

Course Code AB_1031
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. C.M. Renders
Examiner dr. C.M. Renders
Teaching Staff dr. C.M. Renders
prof. dr. I.H.M. Steenhuis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Computer lab, Study Group, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: