Health, Media and Public

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus is gericht op gezondheidsinformatie in de publieke ruimte.
Denk aan overheid, politiek, pers en organisaties of beroepsgroepen die
via publieke kanalen communiceren over gezondheid, ziekte en zorg. Wat
speelt er, hoe gaat het en waarom?
Eindtermen zijn kritische verkenningen en de verslagen daarvan.

Course Content

Oriëntatie op het brede terrein van de publiekscommunicatie van
gezondheid, ziekte en zorg. Gezondheidsvoorlichting, in de zin van
gedragsbeïnvloeding, is hierbij juist niet de invalshoek. Thema’s zijn
ondermeer: gezondheidsinformatiebehoeften en –vaardigheden, culturele
factoren; gezondheids- en medische journalistiek; vermaak en
angstbezwering; commercialisering; publieksevenementen; kwaliteit van
gezondheidswebsites; propaganda en censuur; social media; beeld en
tekst-beeldinteractie.

Teaching Methods

(werk)colleges, (groeps)besprekingen, zelfstudie, nieuws- en
beeldanalyse, groepswerkstuk met onderling commentaar, beleidsplan en
begripsvragen. Minimaal 6 contacturen per week en tot 34 uren
zelfstudie. Waarbij in het begin de nadruk ligt op colleges en gedurende
het vak meer nadruk komt op de opdrachten en feedback in de contacturen.

Method of Assessment

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit het cijfer voor het tentamen (50%) en
de groepsopdracht (50%).
Beide cijfers moeten voldoende zijn, omdat beiden verschillende
competenties toetsen.

Literature

Teksten en overzichten op Canvas, bekend een maand voor aanvang
van de cursus.

Target Audience

Onderdeel van de minor Communicatie over gezondheid voor derdejaars
bachelor Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven, Biologie,
Biomedische wetenschappen, Medische natuurkunde, Communicatiewetenschap,
Communicatie- en Informatiewetenschappen, Nederlandse Taal & Cultuur,
Taalwetenschap, Rechten en keuzeonderwijs Geneeskunde.

Recommended background knowledge

Voorafgaande cursus in de minor Communicatie over gezondheid.
Diverse vormen van literatuuronderzoek.

General Information

Course Code AB_470188
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. N.H.M. Labrie
Examiner dr. N.H.M. Labrie
Teaching Staff prof. dr. F.J. Meijman
V. Petit-Steeghs MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: