Clinical Lessons

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Dit vak heeft als doel om je te laten oefenen met het ontwikkelen van
een klinische blik op de problematiek binnen verschillende domeinen van
de klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie (van jong tot oud, van
aangeboren tot niet aangeboren en van psychologie tot neurologie). De
combinatie van deze drie vakgebieden biedt je de kans om bij jezelf na
te gaan waar je persoonlijke interesses liggen.

Course Content

Gedurende veertien colleges zullen klinische lessen worden gegeven over
de belangrijkste (neuro)psychiatrische stoornissen die voorkomen over de
gehele levensloop: van de kindertijd/adolescentie en volwassenheid tot
de ouderdom. Elk college bestaat uit een theoretisch deel en een
praktisch deel. In het theoretische deel bespreekt de docent de
etiologie, diagnostiek en behandeling van een stoornis en volgt er een
korte introductie van de casuïstiek. In het praktische gedeelte van het
college staat de casuïstiek centraal. Afhankelijk van de leeftijd en
problematiek van de casus heeft dit de vorm van een bezoek van een
patiënt, de vorm van casusmateriaal via filmbeelden en/of het bespreken
van intakegegevens met een behandelaar. In het praktische deel zal de
docent samen met de studenten een anamnese (interview) verzorgen en waar
mogelijk aanvullende diagnostiek uitvragen aan patiënt of behandelaar.
De collegereeks begint met stoornissen in de kindertijd/adolescentie,
vervolgens stoornissen in de volwassenheid en eindigt met
neuropsychologische stoornissen. In de werkgroepen wordt geoefend met
het bedenken van vragen en stellen van vragen in het kader van een
klachteninventarisatie en diagnostische anamnese.

Teaching Methods

Hoorcolleges (14) en werkgroepen (2 a 3).

Method of Assessment

Tentamen (combinatie meerkeuzevragen en open vragen)

Literature

Twee/drie artikelen of hoofdstukken per college die via Canvas ontsloten
kunnen worden en collegesheets.

General Information

Course Code P_BKLINLES
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. M. Luman
Examiner dr. M. Luman
Teaching Staff dr. M. Luman
dr. L.M. de Wit
dr. D.J. Zevalkink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.