Clinical Field and Intervention Methods

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus dient voornamelijk als verdieping in de Nederlandse
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Aan het eind van de cursus:
- Weten studenten hoe de GGZ is georganiseerd en gefinancierd.
- Weten studenten hoe beleid binnen de GGZ gemaakt en gevoerd wordt
- Weten studenten wat evidence based werken is en hoe richtlijnen tot
stand komen
- Hebben studenten kennis over de meest belangrijke behandelvormen in de
GGZ
- Hebben studenten kennis van ethische en culturele aspecten die spelen
in de GGZ
- Hebben studenten een beeld van een aantal verschillende beroepen in
het klinisch psychologisch werkveld

Course Content

Tijdens de 14 hoorcolleges zullen verschillende docenten van de secties
klinische-, klinische neuro- en ontwikkelingspsychologie vertellen over
de organisatie, het beleid en de inhoud van de Nederlandse GGZ. Er zal
onder andere stil worden gestaan bij de organisatiestructuur van de GGZ
voor volwassenen en jeugd, welke cliƫnten waar en door wie worden
behandeld en welke interventiemethoden er worden aangeboden. Het belang
van evidence based werken komt ook uitgebreid aan bod en er is ook
aandacht voor de juridische en ethische aspecten van psychologische
hulpverlening. Aan het eind van de cursus zal op verschillende
beroepsvelden ingezoomd worden, bijvoorbeeld praktijkondersteuners in de
huisartsenpraktijk (POH-GGZ), de GZ-psycholoog en medisch psychologen.
De werkcolleges zullen een verdieping bieden op de onderwerpen uit de
hoorcolleges. De werkcolleges zullen ook aandacht besteden aan de
opdracht die studenten in groepen zullen maken. De werkcolleges worden
afgesloten met presentaties over deze opdracht.

Teaching Methods

14 hoorcolleges en 7 werkcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Recommended background knowledge

Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie (B1) en Neuropsychologie
(B2).

General Information

Course Code P_BKLWINT
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator prof. dr. A. van Straten
Examiner prof. dr. A. van Straten
Teaching Staff dr. L.M. de Wit

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group