GI Research Assignment

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten sluiten de nationale GIS minor af met een vooropgezette,
individuele onderzoeksopdracht op het gebied van ruimtelijke informatie.
In een korte tijd doorlopen studenten enkele fasen van een
onderzoeksopdracht buiten de universiteit.

Course Content

Studenten voeren onder begeleiding een vooropgezette onderzoeksopdracht
uit. Gegeven de opdracht bestudeert de student bijbehorende literatuur,
analyseert beschikbare data, maakt gebruik van relevante software en
rapporteert hierover.
Na afloop van het vak kunnen studenten:
• een beperkte ruimtelijke onderzoeksopdracht structuren
• onderzoeksdoelen naar concrete onderzoeksvragen vertalen
• een literatuurstudie gerelateerd aan het onderzoek uitvoeren
• onderzoeksvragen vertalen naar ruimtelijke methoden en technieken, en
analyses uitvoeren met gebruik van bijbehorende software
• onderzoeksresultaten interpreteren en beoordelen
• onderzoeksresultaten rapporteren en presenteren

Teaching Methods

Individuele opdracht met een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst .

Method of Assessment

De onderzoeksopdracht start met een onderzoeksvoorstel (15%) en is
afgesloten met een rapportage (70%) en een presentatie (15%).

Entry Requirements

Het vak is bedoeld voor studenten van de Nationale GIS-minor, die
tenminste aan twee vakken uit deze minor actief hebben deelgenomen.

Literature

De onderzoeksopdrachten worden de studenten aangeboden in de vorm van
een beschrijving van de onderzoekscontext, bijbehorende data en
literatuur.

Target Audience

Het vak is primair bedoeld voor alle 3e jaars bachelor studenten van
Nederlandse universiteiten en ingeschreven voor de Nationale GIS-minor.

General Information

Course Code AB_1088
Credits 12 EC
Period P2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. M.T.M. de Kleijn MA
Examiner dr. M.T.M. de Kleijn MA
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Computer lab