Children and New Media

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik
brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers,
orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de
ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden?
Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch
onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de
reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een
mogelijke oplossing.

Course Content

Aan het begin van de cursus zullen we ons bezighouden met kwesties als:
Wat is er precies nieuw aan nieuwe media? In hoeverre bepaalt de
technologie wat gebruikers ermee doen en in hoeverre bepalen zij dat
zelf? Op welke manieren gebruiken kinderen – van baby tot puber –
technologie en waardoor wordt dat gebruik beïnvloed?

Vervolgens komen enkele overkoepelende thema’s aan bod waarin dieper
wordt ingegaan op een bepaald aspect van het mediagebruik van kinderen.
Voorbeelden van deze thema’s en vragen die daarin onder meer naar voren
komen, zijn:
- cognitie: werken nieuwe media denkluiheid in de hand?
- emotie: wat voor invloed hebben nieuwe media op empathie?
- relaties: wat zijn de gevaren en mogelijkheden van social media?
- privacy: is anonimiteit verleden tijd door de opkomst van nieuwe
technologieën?
- professionals: hoe kunnen nieuwe media worden ingezet om professionals
te ondersteunen?

In de hoorcolleges worden theoretische modellen en concepten behandeld
die in de werkcolleges worden gebruikt om concrete praktijkproblemen te
analyseren. We werken hierbij volgens de principes van probleemgestuurd
onderwijs, waarbij deels in groepsverband en deels individueel (in de
vorm van zelfstudie) wordt gewerkt. Aan het einde van de cursus
rapporteer je individueel en met medestudenten een passende en
wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor een bestaand
praktijkprobleem.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges (probleemgestuurd onderwijs).

Method of Assessment

Schriftelijke eindopdracht met mondelinge presentatie.

Literature

In de cursus wordt het boek ‘Schermgaande jeugd’ van Patti Valkenburg
(2014) gebruikt. Aanvullende teksten worden nader bekendgemaakt.

Target Audience

De cursus is gericht op iedereen met een interesse in de rol van nieuwe
media in de levens van kinderen, jong en oud, maar is met name
interessant voor studenten Pedagogische en Onderwijswetenschappen,
Sociale Wetenschappen en Communicatiewetenschappen.

General Information

Course Code P_BKNWMED
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator prof. dr. M.E.J. Raijmakers
Examiner prof. dr. M.E.J. Raijmakers
Teaching Staff L. Terbeek MSc
prof. dr. M.E.J. Raijmakers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: