Minor Spanish Elementary Course 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak brengt de studenten een basiskennis bij van de Spaanse taal op
iets gevorderd niveau. Studenten zijn in staat de benodigde grammatica,
woordenschat en socioculturele kennis op iets gevorderd niveau toe te
passen om een communicatief doel te bereiken. Studenten bereiken actieve
taalvaardigheid op niveau A2, passieve taalvaardigheid op niveau B1.1
van het CEFR. De studenten kunnen zinnen en regelmatig voorkomende
uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang
(bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, woon- en
werkomgeving). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse
kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen
achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven.

Course Content

Aan de hand van de communicatieve methode Caminos Nieuw 2 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen.

Teaching Methods

2 werkcolleges van 90 minuten per groep per week.

Method of Assessment

Schriftelijke toets.

Entry Requirements

Minor basiscursus Spaans 1 met succes afgerond

Literature

Görrisen, Margarita, et al. 2005. Caminos Nieuw 2. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Target Audience

Minor studenten.

Additional Information

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid. Minor basiscursus
Spaans 2 kan in periode 2 (L_HABAALG004) gekozen worden. Deze minor is
niet toegankelijk voor studenten van buiten de VU. Ook niet als zij zich
als bijvakstudent inschrijven.

General Information

Course Code L_HABAALG004
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. P.G. Kingma
Examiner drs. P.G. Kingma
Teaching Staff drs. P.G. Kingma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: