Spanish Texts/Spanish Culture

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Een nieuwe taal leren betekent ook de cultuur van hun sprekers leren. In
dit vak gaat de student de Spaanstalige wereld ontdekken en de culturele
referenten kunnen plaatsen om op deze manier de communicatie te
bevorderen.
Aan het eind van deze module:
- heeft de student meer inzicht in culturele kennis van Spanje en
Latijns-Amerika, als eerste stap om sociolinguïstische competenties te
ontwikkelen.
- kan de student de geleerde grammatica en woordenschat gebruiken om
teksten te begrijpen en te produceren.
- kan de student bepaalde culturele aspecten van zijn eigen cultuur
vergelijken met die van de Spaanstalige wereld waardoor de
interculturele competentie gestimuleerd wordt.

Course Content

In dit vak pas je de inmiddels verworven kennis van de Spaanse en
Spaanstalige Latijns Amerikaanse cultuur toe bij het bestuderen van
teksten over kunst, literatuur, muziek, tradities et cetera. Om je
spreekvaardigheid te bevorderen wordt tijdens de colleges ook over deze
thema´s gediscussieerd.

Teaching Methods

Werkcolleges (2 uur per week)

Method of Assessment

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 50%
van het eindcijfer telt en een presentatie die voor 50% telt. Als na de
herkansing de cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet
het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als
alle delen behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Entry Requirements

Je moet Taalvaardigheid Spaans 1 (Minor Spaans) gevolgd hebben.

Literature

Carmen Aguirre et al., 2013, El mundo en español. Lecturas de cultura y
civilización, Habla con Eñe.

Target Audience

Minor Spaans studenten

General Information

Course Code L_HABASPA111
Credits 3 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator R.A.M. van den Heerik MA
Examiner R.A.M. van den Heerik MA
Teaching Staff R.A.M. van den Heerik MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: