Spanish Language

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis opdoen over de geschiedenis van het Spaanstalig gebied (Spanje,
Latijns Amerika) en over aspecten van de wordingsgeschiedenis van de
Spaanse taal, zoals bijvoorbeeld de invloeden van andere talen op het
Spaans zowel in Spanje als in Latijns Amerika. Kennis opdoen over de
positie van andere talen binnen Spanje: Catalaans, Baskisch, Gallicisch,
met daaran gerelateerd: kennis opdoen over de Autonomías. Kennis opdoen
over alledaagse culturele verschijnselen in met name Spanje.

Course Content

Geografie van Spanje, geschiedenis van Spanje, geografie van Latijns
Amerika, beknopte geschiedenis van Latijns Amerika en iets over
historische grammatica van het Spaans.
Expansie van het Spaans op het Iberisch Schiereiland, het Spaans in
Amerika, de positie van het Catalaans, Baskisch en Gallicisch en de
politieke consequenties van die positie. Cultuur van met name Spanje.

Teaching Methods

Hoorcollege (1 keer per week, 90 minuten).

Method of Assessment

Schriftelijke toets.

Literature

Schroten, Jan: Variaties en grenzen van het Spaans. Bussum: Coutinho
(2005), ISBN: 90 6283 480 9.

Target Audience

Studenten die de minor Spaans kiezen.

General Information

Course Code L_HABASPA113
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. P.G. Kingma
Examiner drs. P.G. Kingma
Teaching Staff drs. P.G. Kingma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: