Core Themes in Public Administration and Organization Science

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis: de student verwerft kennis van en inzicht in theorieën,
begrippen en benaderingen op het terrein van het
sociaal-wetenschappelijk denken over Bestuur en Organisaties.
Vaardigheden: De student is in staat om de verschillende theorieën en
benaderingen te verwoorden, met elkaar te vergelijken en toe te passen
op een praktijksituatie.
Attitude: De student ontwikkelt een kritische blik op de theorie en
praktijk van bestuur en organisaties/ organiseren.

Course Content

In dit vak wordt een overzicht gegeven van de hoofdstromen in de
bestuurs- en organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en
theoretici binnen elke stroming. De student leert bestuur en
organisaties bestuderen vanuit uiteenlopende invalshoeken. Het vak biedt
inzicht in specifieke onderwerpen, zoals rationele versus sociale
bestuursstijlen, formele modellen versus feitelijke praktijken, de
relatie organisatie-omgeving, cultuur en symboliek, macht en
organisatiepolitiek, en "nieuwe" organisatievormen en bestuursmodellen.
Deze onderwerpen worden geplaatst in een historische context door de
verschillende theorieën die in een bepaalde periode naast of tegenover
elkaar bestonden en het wetenschappelijke debat bepaalden met elkaar te
vergelijken. Zo behandelen we klassieke en moderne bestuurs- en
organisatiestudies en -theorieën, zoals Taylor’s Scientific
Managementtheorie begin 20ste eeuw en de Hawthorne Studies van de jaren
30, de bureaucratie- en besluitvormingsstudies van de jaren 50 en 60, de
organisatie-omgevingstheorieën vanaf de jaren 70, de cultuurstudies van
de jaren 80 en 90, en de veranderingsgerichte, ‘postbureaucratische’
bestuurs- en organisatiemodellen van nu. Daarnaast wordt ingegaan op de
vage grenzen tussen bestuur, politiek en samenleving en op het onderwerp
macht. De theorieën worden geïllustreerd aan de hand van
praktijkvoorbeelden.

Teaching Methods

Hoorcollege

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Grey, Chris (2009). A very short, fairly interesting and reasonably
cheap book about studying organizations. Third edition. Londen: Sage.
Hatch, M. J. (2011). Organizations: a very short introduction. Oxford:
Oxford University Press.
Engbersen, Godfried (2009) De onbedoelde effecten van sociaal beleid.
Hoofdstuk 2 in ‘Fatale remedies: Over onbedoelde gevolgen van beleid en
kennis,’ Amsterdam: Pallas/ Amsterdam University Press, 23-43.
http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/BOEK-FATALE-REMEDIES

Target Audience

Studenten Bestuurs- en organisatiewetenschap

Explanation Canvas

Ook premasterstudenten BCO en COM volgen dit vak en daarom zal een
gemeenschappelijke pagina voor bachelors en premasters op Canvas worden
aangemaakt waar alle informatie op verschijnt.

General Information

Course Code S_KBO
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. S.B. Ybema
Examiner dr. S.B. Ybema
Teaching Staff dr. S.B. Ybema

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: