Hinduism

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student verwerft:
• kennis van het sociologische basismodel van het hindoeïsme;
• inzicht in de wijze waarop hindoes met elkaar acteren, en inzicht
in de wijze waarop het sociologische model van het hindoeïsme in
allerlei aspecten van het hindoe dagelijks leven te herkennen is
(hieronder begrepen feesten, rituelen, spiritualiteit, soteriologie en
mythologie);
• is in staat om vanuit het sociologische model zelf allerlei
hindoe verschijnselen te interpreteren en hun plaats in het model te
geven (vaardigheden).

Course Content

De volgende thema’s komen aan bod: model van de hindoe samenleving en de
hindoe kosmos, cyclisch en lineair tijdsbesef, wereldverzaking,
hiërarchieën, reinheid tegenover onreinheid, omgang met de dood,
godenwereld, vormen van verering, festivals en private rituelen,
religieuze gezagsdragers, soteriologieën, hindoeïsme in de diaspora.

Teaching Methods

Hoorcolleges, huiswerk, opdrachten en literatuurstudie.

Method of Assessment

schrijfopdracht (20%), Schriftelijk tentamen (80%)

Literature

Verplichte literatuur:
Gavin Flood. 1996. An introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge
University Press
Victor A. van Bijlert. 2016. Bewustzijn boven taal en dualiteit.
Amsterdam: VU University Press

Target Audience

Religiewetenschappen, opleiding boeddhisme

Additional Information

Aanwezigheid 80%.

Recommended background knowledge

Kennis van het Engels

General Information

Course Code G_HINDOEISME
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. V.A. van Bijlert
Examiner dr. V.A. van Bijlert
Teaching Staff dr. V.A. van Bijlert

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: