Philosophy of Science: Religion

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na dit vak geldt voor de student:
• kent en begrijpt de ontstaansgeschiedenis van de studie van de
religie en religiekritiek; kent en begrijpt enkele centrale
opvattingen in relatie tot subjectiviteit in wetenschap.
• kan hier schriftelijk kritisch op reflecteren, met oog voor het
onderscheid tussen het historisch belang en het actueel belang van de
theorieen en methodes voor de hedendaagse religiestudie, zowel in het
kielzog van de kritische reflecties van Daniel Pals, als in gesprek met
de behandelde wetenschapsfilosofische reflecties.
• heeft een visie op de samenhang alsook de focus- en visieverschillen
tussen de diverse disciplines die aan bod komen, met in het bijzonder
een visie op de rol van de subjectiviteit van de wetenschappers
(waaronder de student zelf) in het gedeelde discours dat wetenschap is.

Course Content

De grote denkers over religie die onder anderen aan de orde zijn: de
evolutionisten/etnografen Tylor en Frazer; de functionalisten Marx,
Freud en Durkheim; de psycholoog William James; de fenomenoloog Eliade
met zijn kritiek op functionalisme, en de antropoloog Evans-Pritchard
met zijn kritiek op al zijn voorgangers; de interpretatieve antropologie
van Geertz. Wij gebruiken hiervoor het inmiddels standaardwerk van
Daniel Pals en lezen ook enkele centrale fragmenten uit primaire teksten
van de auteurs.

Uitgangspunt is telkens je eigen leven met/denken over religie in
relatie tot jouw toekomstige rol als (kritische) religiedeskundige
binnen of buiten de academie, tijdens je studie en daarna.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges. De literatuur bestudeer je thuis, soms kan
dit
bijvoorbeeld aan de hand van een lijst met leesvragen en een lijst met
kernbegrippen. Op college lezen we soms ook fragmenten van primaire
teksten van de grote theoretici.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (en waar toepasselijk kleinere opdrachten, voor
niet meer dan 20% tot totaal).

Entry Requirements

Geschiedenis van de Westerse filosofie (G_GESWFIL)

Literature

Verplicht:
1) Daniel L. Pals, Nine Theories of Religion, New York: OUP, 2014.
2) Enkele artikelen via de bibliotheek online te downloaden

Target Audience

Studenten religiewetenschap (alle trajecten) en theologie algemeen.

Additional Information

Participatieplicht: 80%.

Recommended background knowledge

Comparatieve godsdienstfilosofie

General Information

Course Code G_WFILREL
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Examiner prof. dr. W.L. van der Merwe
Teaching Staff prof. dr. W.L. van der Merwe

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: