Course with no name

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus kan de student:
• relevante wetenschappelijke literatuur vinden bij een aangedragen
theorie, concept of model;
• literatuur zelfstandig lezen en de kern ervan correct parafraseren;
• de literatuur met elkaar vergelijken, verbanden benoemen en
ontwikkelingen schetsen;
• het bestudeerde bespreken in een wetenschappelijk betoog;
• een coherente, weloverwogen, aantrekkelijke en correcte
wetenschappelijke schrijfstijl toepassen;
• op een correcte manier verwijzen naar gebruikte literatuur en dit
volgens APA regels weergeven in zowel de lopende tekst als
literatuurlijst.

Course Content

Academische Vaardigheden Premaster CW is inhoudelijk gekoppeld aan het
vak Communicatieklassiekers, dat in dezelfde periode wordt gevolgd.
Studenten worden in werkgroepen begeleid bij het schrijven van een
theoretisch paper over een klassieke communicatiewetenschappelijke
theorie. Tijdens de werkgroepen zal uitleg worden gegeven over en zal
geoefend worden met elementaire academische literatuur- en
schrijfvaardigheden. Daarnaast volgt de student zelfstandig de
webcursus Informatievaardigheden C en legt daarover de
bijbehorende toetsen af.

Teaching Methods

Hoorcollege en werkgroepen.

Method of Assessment

Theoretisch paper. Het paper wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan

Literature

Zelf te zoeken wetenschappelijke artikelen.

Target Audience

Premaster CW

Additional Information

Studenten die een soortgelijk vak hebben gevolgd binnen een eerder
gevolgde universitaire opleiding kunnen vrijstelling aanvragen voor dit
vak.
Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd via de Canvas omgeving van het vak in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_AVcw
Credits 0 EC
Period P3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator drs. E.R. Schagen
Examiner drs. E.R. Schagen
Teaching Staff drs. S. Houtveen
drs. A.M. Baars
drs. E.R. Schagen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.