Communication Classics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Tijdens deze cursus verwerf je uitgebreide kennis van de belangrijkste
klassieke theorieën en modellen die aan de basis staan van de
Communicatiewetenschap. Deze cursus draagt vooral bij aan:
- kennis van en inzicht in de grondbeginselen en belangrijkste theorieën
van communicatiewetenschap;
- kennis van en inzicht in de stand van de wetenschappelijke discussie
met betrekking tot de belangrijkste theorieën en modellen van
communicatiewetenschap.

Course Content

Tijdens de cursus worden kernideeën en toepassingen van de belangrijkste
klassieke theorieën en modellen van de Communicatiewetenschap behandeld,
namelijk news values en gatekeeping, agendasetting, media realism,
two-step flow of communication, cultivation, spiral of silence,
knowledge gap, balance theory, en uses –and gratifications. Deze
klassiekers worden besproken aan de hand van de originele teksten en de
vervolgstudies die de modellen en theorieën hebben geholpen verder te
ontwikkelen.

Teaching Methods

Colleges
De student dient voorafgaand aan elke college twee of drie artikelen met
betrekking tot de theorie of model te bestuderen.

Method of Assessment

Schriftelijk meerkeuze-tentamen. Het examen zal in het Nederlands worden
afgenomen.

Literature

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.
Deze wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt via de Canvas
omgeving van het vak. Naast de literatuur omvat de te bestuderen stof
voor het tentamen ook de lezingen.

Target Audience

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het bachelorprogramma
Communicatiewetenschap en het premasterprogramma Communicatiewetenschap.
Daarnaast kan de cursus gevolgd worden als bijvak of keuzevak. De cursus
staat ook open voor aanschuifonderwijs.

Additional Information

Tijdens deze cursus zullen sommige colleges in het Nederlands worden
gehouden en sommige in het Engels. De verplichte literatuur zal meestal
in het Engels zijn. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen.

Recommended background knowledge

Er is geen bijzondere voorkennis vereist om deze cursus te kunnen
volgen. Tijdens de cursus zal de student zich verder gaan verdiepen in
de theoretische kennis die hij/zij heeft opgedaan tijdens de cursus
"Communicatiewetenschap".

General Information

Course Code S_CK
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator prof. dr. T. Hartmann
Examiner prof. dr. T. Hartmann
Teaching Staff prof. dr. T. Hartmann
prof. dr. J. Kleinnijenhuis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: