Premaster Onderzoekspracticum Communicatiewetenschap

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van deze cursus heeft de student
• Kennis van methoden, technieken, en statistiek, die nodig is voor het
uitvoeren van communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek
• Onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van empirisch
onderzoek, zoals:
o Het vertalen van een communicatiewetenschappelijk vraagstuk naar een
onderzoeksopzet (oa door het opstellen en onderbouwen van hypothesen)
o Het verwerken van data in zinvolle en bruikbare gegevens
o Het toetsen van hypothesen op basis van data
o Het rapporteren van resultaten

Course Content

Het onderzoekspracticum dient om studenten kennis te laten maken met de
verschillende onderdelen van de empirische cyclus. De nadruk zal daarbij
komen te liggen op het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek.
Studenten zullen kennis opdoen van methoden, technieken, en statistiek
middels hoorcolleges, werkcolleges, en practica en deze kennis in kleine
groepen
toepassen op communicatiewetenschappelijke vraagstukken en data die
tijdens de cursus zullen worden verzameld.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkgroepen en practica

Method of Assessment

Een gezamenlijk onderzoeksverslag en individuele deeltoetsen

Literature

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th
edition). London, England: Sage.
Combinatie van door de begeleider aangedragen artikelen en zelf
verzamelde artikelen.

Target Audience

Premaster studenten Communicatiewetenschap

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

General Information

Course Code S_PMOPCW
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 0
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. C. Wirtz
Examiner dr. C. Wirtz
Teaching Staff dr. C. Wirtz
dr. F.A. Nagel
drs. M.C. van der Bom

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.