Social Media Analytics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan de eind van deze cursus is de student:
- op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van tools en
methodes om sociale media te
analyseren;
- in staat om voor- en nadelen van methodes om sociale media te
analyseren te benoemen, en deze methodes te plaatsen in het bredere
kader van communicatiewetenschappelijke onderzoeksmethodes;
- in staat om informatie uit sociale media te verzamelen en te
analyseren;
- in staat om op basis van bestaande theorie onderzoeksvragen op te
stellen en te beantwoorden op basis van informatie uit sociale media;
- in staat om te reflecteren op de betrouwbaarheid en validiteit van
gebruikte methodes;
- in staat om de uit analyse en reflectie gekregen inzichten op het
gebied van globalisering, diversiteit of de netwerkmaatschappij op een
informatieve en beknopte wijze te beschrijven en te koppelen aan
bestaande theorie.

Course Content

Sociale media nemen in communicatie een steeds belangrijkere plaats in,
voor interpersoonlijke communicatie maar ook voor marketing en nieuws.
Zowel stakeholders als onderzoekers hebben hierbij ongekende
mogelijkheden om de communicatie en interactie te monitoren en
analyseren, en er op die manier achter te komen hoe gebruikers op
boodschappen en op elkaar reageren. Dit geeft waardevolle informatie
over het gedrag en de attitude van deze gebruikers. Deze informatie kan
waardevolle inzichten verschaffen voor bijvoorbeeld onderzoekers,
persvoorlichters, of marketeers die met traditionele kanalen niet of
alleen tegen hoge kosten beschikbaar zijn. Aan de andere kant kleven er
ook nadelen aan social media analytics: hoe representatief zijn de
gegevens eigenljik? En mag je zomaar alle informatie die mensen online
zetten verzamelen en analyseren?

In deze cursus wordt een praktische introductie gegeven in het monitoren
en analyseren van social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Aan de
hand van bestaande tools wordt geoefend met het ophalen en analyseren
van social media boodschappen. Studenten zullen hierbij in groepen
werken aan opdrachten die gekoppeld zijn aan de drie thema’s uit de
Social Sciences for Society thema’s. Aan de hand van in andere vakken
bestudeerde theorie op het gebied van globalisering, diversiteit of de
netwerkmaatschappij zullen studenten onderzoeksvragen opstellen. Deze
vragen zullen worden beantwoord met behulp van de inhoud van social
media. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de werking,
betrouwbaarheid en validiteit van metingen: Wat doet een sentiment of
aandachtsmeting precies, hoe betrouwbaar is deze, en hoe kan dat
verbeterd worden?

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkgroepen

Method of Assessment

Toetsing is op basis van tussentijdse schriftelijke opdrachten en een
eindopdracht in groepsverband.

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het
mentoraat jaar 2.

Literature

Aan te leveren via Canvas

Target Audience

Tweedejaars bachelor Communicatiewetenschap; premaster
Communicatiewetenschap

Additional Information

Voor bachelorstudenten geldt: voorwaarde voor toekenning van het cijfer
voor dit vak is dat ook voldaan is aan de vereisten van het mentoraat
jaar 2.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

General Information

Course Code S_SMA
Credits 6 EC
Period P4+5+6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. K. Welbers
Examiner dr. K. Welbers
Teaching Staff dr. W.H. van Atteveldt
dr. K. Welbers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.