SG_algemeen

Educatie Taal- en Cultuurwetenschappen

2018-2019

De meeste master-programma’s van Theology & Religious Studies zijn toegankelijk zonder een premaster te doen. Daarop zijn drie uitzonderingen:

• Indien men vanuit het HBO instroomt in de universiteit is een nederlandstalige premaster HBO-instroom verplicht, ongeacht de specifieke HBO-opleiding waarmee men instroomt:
Het uitgangspunt is, dat voor een goede aansluiting vooral een omschakeling nodig is van een HBO-focus op praktijkgerichte vaardigheden naar een WO-focus op academische vaardigheden, naast inhoudelijke bijscholing in een bepaald vakgebied. Daartoe is een overbruggings-programma ontwikkeld, uitgesmeerd over een heel jaar maar qua studiebelasting 30 EC, dus de helft van een voltijd-programma (vergelijk: een heel jaar voltijd is 60 EC).
• Indien men zich wil kwalificeren voor toelating tot de engelstalige master Orthodox Christianity:
The programme of five courses focuses on what is shared by the Orthodox of both families: the ‘Eastern Orthodox’ (Greek, Slavic, Arabic, Rumanian etc. traditions) and the ‘Oriental Orthodox’ (Coptic, Syriac, Ethiopic, etc. traditions). Introduction to Orthodox Christianity, its history, its theology, Bible exegesis, liturgical theology, and pastoral care.
• Indien men wil worden toegelaten tot de master van het Hersteld Hervormd Seminarie:
Het HHS heeft als uitgangspunt dat men alle HHS vakken in de driejarige bachelor moet volgen, waarop dan wel vrijstellingen gegeven kunnen worden voor een aantal vakken indien men een verzoek daartoe richt tot de facultaire toelatingscommissie. Voor studenten van de CHE Ede is er een tweejarige (niet driejarige, dus verkorte) bachelor, te vinden onder Joint Bachelor Theologie Godgeleerdheid, HHS Verkort (Voltijd en Deeltijd) 2017-2018. 

Info

Level Premaster
Language Dutch / English
Duration 1 jaar
Type Fulltime
Credits 60 EC
Faculty Faculty of Humanities
Premaster Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Engels
Description
Het premasterprogramma wordt vastgesteld op individueel niveau door de
toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Inschrijven op modules is niet mogelijk voor de premasterstudent; dit
wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Een overzicht van de modules
binnen de premaster is te vinden op de vorige pagina, onder
'Opleidingsschema'.
Premaster Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Frans
Description
Het premasterprogramma wordt vastgesteld op individueel niveau door de
toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Inschrijven op modules is niet mogelijk voor de premasterstudent; dit
wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Een overzicht van de modules
binnen de premaster is te vinden op de vorige pagina, onder
'Opleidingsschema'.
Premaster Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie GLTC
Description
Het premasterprogramma wordt vastgesteld op individueel niveau door de
toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Inschrijven op modules is niet mogelijk voor de premasterstudent; dit
wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Een overzicht van de modules
binnen de premaster is te vinden op de vorige pagina, onder
'Opleidingsschema'.
Premaster Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Nederlands
Description
Het premasterprogramma wordt vastgesteld op individueel niveau door de
toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Inschrijven op modules is niet mogelijk voor de premasterstudent; dit
wordt verzorgd door het Onderwijsbureau. Een overzicht van de modules
binnen de premaster is te vinden op de vorige pagina, onder
'Opleidingsschema'.