Students

Culture, Organization and Management

2019-2020
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Het premasterprogramma COM bereidt studenten gericht voor op de internationale Master’s Culture, Organization and Management. Het beslaat drie inhoudelijke vakken en een thesis. In het vak Kernthema’s organisatietheorie wordt een brede basis in de organisatiewetenschappen gelegd die in het Engelstalige Organizational Culture and Change een specifieke toespitsing krijgt. Daarnaast worden kwalitatieve onderzoeksmethoden getraind in Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek. In de thesis, die in het Engels geschreven wordt, laten studenten zien dat zij methoden en theorieën met elkaar kunnen verbinden, waarmee zij voldoen aan de ingangseisen voor het Master programma.

Info

Level Premaster
Language Dutch
Duration 1 years
Type Fulltime
Credits 30 EC
Faculty Faculty of Social Sciences