Students

Social and Cultural Anthropology

2019-2020

In de premaster Social and Cultural Anthropology worden studenten met een HBO-bachelordiploma voorbereid op deelname aan de Engelstalige Master’s in Social and Cultural Anthropology. In de eerste drie vakken staat basiskennis van de antropologie centraal en oefenen studenten in het academisch schrijven in het Engels. Daarna volgt een vak over kwalitatieve onderzoeksmethoden met enige praktijkopdrachten. In de laatste twee maanden van het traject schrijven studenten een individueel academisch paper in het Engels waarin zij de verworven kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Het aanleren van een academische werk- en denkhouding heeft tijdens het hele premasterprogramma expliciet aandacht.

Info

Level Premaster
Language English
Duration 1 years
Type Fulltime and parttime
Credits 30 EC
Faculty Faculty of Social Sciences