Students

Communication Science

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

De masteropleiding Communicatiewetenschap (M-CW) is er op gericht studenten goed voor te bereiden op de professionele arbeidsmarkt waar zij een functie uit kunnen oefenen op het terrein van communicatie. Afgestudeerden zijn Communicatiewetenschappers die breed inzetbaar zijn in de beroepspraktijk. De masteropleiding wordt gekenmerkt door een sterke theoretische verdieping en studenten worden getraind deze theoretische kennis toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek speelt een belangrijke rol in de M-CW, zowel in de vorm van het kunnen interpreteren en toepassen van wetenschappelijk onderzoek als ook in het zelf opzetten en uitvoeren van onderzoek. De focus van de M-CW ligt op het toepassen van academische kennis en vaardigheden op maatschappelijk relevante vraagstukken. De masteropleiding moet afgestudeerden in staat stellen te gaan werken in de communicatiepraktijk. Hiermee onderscheidt de eenjarige academische masteropleiding zich van een researchmaster (die studenten voorbereidt op een onderzoekscarrière, binnen of buiten de academie).

Info

Level Master
Language Dutch
Duration 1 years
Type Fulltime
Credits 60 EC
Faculty Faculty of Social Sciences
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.