Historical Geography (Utrecht)

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student is in staat om: [1] de historische achtergronden van
landschappen (incl. steden) te doorgronden; [2] historische en
geografische onderzoeksmethoden te combineren; [3] kritisch om te gaan
met voor dit vakgebied relevante bronnen.

Course Content

Cultuurlandschappen zijn in de loop van duizenden jaren door menselijke
activiteiten gevormd. In deze cursus wordt de geschiedenis van die
cultuurlandschappen in Nederland en omgeving bestudeerd. In hoor- en
werkcolleges wordt de geschiedenis van verschillende landschappen
onderzocht. Iedere student past de kennis toe in een individueel
werkstuk.

Teaching Methods

Excursie (Verplicht) Hoorcollege (Verplicht) Opdrachten (Verplicht)
Werkcollege (Verplicht).

De excursies zijn verplicht, maar de dagexcursies vallen deels buiten
het time-slot. Waar dat conflicten geeft met andere studieverplichtingen
wordt per geval een oplossing gezocht. Voor drie dagexcursies worden
kosten in rekening gebracht (samen 30 euro).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Method of Assessment

Tentamen (50%), Individueel werkstuk (50%).

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Literature

Studiewijzer en een artikel (via Canvas).

Twee boeken, aan te schaffen via boekhandel of - goedkoper - via
Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten.

N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur
is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de
cursus ook op Canvas)

Additional Information

Cursus is in Nederlands. BA-cursus van 7,5 ects aan de Universiteit
Utrecht (SGPL-Cultuurhistorie en planning; UU-vakcode GEO2-3010). Mag
door Masterstudenten van de VU worden gevolgd en is dan 6 ects.
N.B. De Universiteit Utrecht kent een jaarindeling in vier blokken. Dit
vak wordt aangeboden in Blok 4 (apr-juli).
De student dient zelf in te schrijven bij de Universiteit Utrecht.
Voor vakbeschrijving UU:
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?
selectie=cursus&cursus=GEO2-3010&collegejaar=2018

Custom Course Registration

Via Studiepunt Geowetenschappen Universiteit Utrecht

General Information

Course Code L_AAMAERF010
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. J. Renes
Examiner prof. dr. J. Renes
Teaching Staff prof. dr. J. Renes

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: