Students

Psychology

2019-2020

The master Psychology programme consists of one year of study (60 EC)

The Programme
During the master Psychology you follow one of the following tracks.  Each track contains a number of obligatory courses, elective courses and a master thesis

Master tracks:

Work and Organizational Psychology

Clinical Developmental Psychology

Clinical Neuropsychology

Clinical Psychology

Info

Level Master
Language Dutch / English
Duration 1 years
Type Fulltime
Credits 60 EC
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Work and Organizational Psychology
Description
The route Work and Organisational Psychology consists of some obligaory
and elective courses
Clinical Developmental Psychology
Description
Onderstaand de examenonderdelen van het mastertraject Klinische
Ontwikkelingspsychologie.
Clinical Psychology
Description
Het mastertraject Klinische Psychologie bestaat uit een aantal
verplichte en keuzevakken.
Overige informatie
Master Psychologie, Overgangsregelingen voor curriculumwijzigingen
Description
Mocht je in je studie vertraging oplopen, dan maak je in principe het
programma af waaraan je begonnen bent. Mocht een vak niet meer gegeven
worden, dan geldt een overgangsregel.

In het algemeen geldt dat:
- Voor verplichte vakken die vanaf studiejaar 2017-18 niet meer zijn
opgenomen in opleiding, studenten in 2017-18 nog twee maal de
gelegenheid krijgen het vak alsnog af te ronden.

Voor onderstaande vakken is een overgangsregeling van toepassing. De
specifieke overgangsregeling per vak staat in de studiegids uitgewerkt.
Basisaantekening Psychodiagnostiek
Description
Per 1 januari 1994 is door het NIP de Basisaantekening Psychodiagnostiek
ingevoerd. Dit houdt in dat studenten en afgestudeerden met een
voldoende basiskennis en ervaring in de psychodiagnostiek een zogenaamd
dossierdiploma, getekend door de faculteit en het NIP, kunnen verwerven.
De Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit
heeft een programma samengesteld om de Basisaantekening te kunnen
verwerven. Aan allen die dit programma met succes hebben doorlopen, kan
de Basisaantekening Psychodiagnostiek worden uitgereikt.

Meer informatie vind je op VUnet.