Students

Minor Health

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische of neuromusculaire problemen en patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Binnen deze minor worden zowel cursussen met een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een aandoening/handicap.

Info

Language Dutch
Credits 30 EC
Start date 01-09-2018
Faculty
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.
Minor Health
Description
De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot
patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische
of neuromusculaire problemen. Binnen de minor worden zowel cursussen met
een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische
signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de
verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek
daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk
als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een
aandoening/handicap.
Course Name Period Credits Code
Movement and Health at Work P1 6EC B_BWGZWERK
Rehabilitation P1 6EC B_REVAL
Applied Exercise Physiology P2 6EC B_TIF
Research Methods/Epidemiology P2 6EC B_OZMEPIDEM
Neuropsychology and Rehabilitation Psychology P3 6EC B_NEURREVPSY