Students

Minor Psychomotor Therapy

2018-2019

Deze minor biedt theoretische kennis en methodische vaardigheden op het gebied van psychomotorische therapie (PMT) voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, volwassenen en ouderen en (licht) verstandelijk gehandicapten. Het betreft daarbij het be├»nvloeden van klachten zoals angst en depressie, symptomen van ziektebeelden zoals psychosen en ADHD, en het be├»nvloeden van het algemeen functioneren van mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, dementie en andere psychiatrische aandoeningen. Het is de enige minor die deze thematiek op wetenschappelijk niveau behandelt. 

Info

Language English
Credits 30 EC
Start date 01-09-2018
Faculty
Minor Psychomotor Therapy
Description
Het accent Psychomotorische Therapie richt zich op de theoretische
achtergronden van de rol van een op bewegen en lichaamsbeleving gerichte
aanpak in het herstel van mensen met psychische stoornissen. Niet de
kennisverwerving over het bewegen zelf, maar de wetenschappelijke
onderbouwing van effecten van het bewegen en bewegingstimulering op het
geestelijk welbevinden en maatschappelijk functioneren staat centraal.
Course Name Period Credits Code
Practical Internship PMT Ac. Year (sept) 12EC B_STAGEPMT
Psychopathology and Clinical Psychology P1 6EC B_PSYPATH
Theoretical Backgrounds PMT P2 6EC B_THEORIEPMT
Clinical Skills Psychomotor Therapy P3 6EC B_KLINPMT