SG_algemeen

Fiscaal recht (minor)

2019-2020
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. De heffing van belastingen heeft invloed op het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt, de vormgeving van de juridische structuur van ondernemingen, de overdracht van vermogen, etc. Ongeacht de werkkring van de jurist: fiscale aspecten spelen een belangrijke en vaak doorslaggevende rol bij gecompliceerde vraagstukken: fusies en overnames, (buitenlandse) investeringen, bedrijfsopvolging, bepaling arbeidsvoorwaarden, etc. Voor iedere jurist is het dus nuttig om basiskennis op dit terrein te verwerven. De minor Fiscaal recht geeft hiervoor alle mogelijkheden.

Info

Language Dutch
Credits 30 EC
Start date 01-09-2019
Faculty