SG_algemeen

Health Sciences

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Het premasterprogramma is bedoeld voor studenten met één van de volgende afgeronde, 4-jarige, HBO-opleidingen: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, medisch beeldvormende radiotherapeutische technieken, mensendieck, mondzorgkunde, oefentherapie cesar, optometrie, verloskunde, verpleegkunde en voeding en diëtetiek. Het programma is erop gericht om deficiënties weg te werken, die deze studenten hebben met betrekking tot de gestelde begintermen van de diverse masterdifferentiaties bij Gezondheidswetenschappen.

Het premasterprogramma bestaat uit minimaal vijf cursussen, waarmee minimaal 30 studiepunten moeten worden behaald.
Het programma wordt in 1 jaar afgelegd. De contacturen worden op dinsdagen en/of op vrijdagen gepland.
Om na de premaster in te kunnen stromen in de master Health Sciences dienen ten minste 30 studiepunten (EC) te zijn behaald. Daarvan moeten minimaal de vakken zijn gehaald die verplicht zijn gesteld voor de diverse masterspecialisaties. Met behalen van vakken wordt bedoeld dat de vakken met een voldoende (6 of hoger) moeten worden afgerond.

Het jaarschema is te vinden op VUnet.

Alle volledige cursusroosters zijn te vinden op www.rooster.vu.nl

Regels met betrekking tot het aanmelden voor cursussen en tentamens zijn te vinden op VUnet.

De onderwijs- en examenreglementen zijn te vinden op VUnet.

Info

Level Premaster
Language Dutch
Duration 1 jaar
Type Fulltime
Credits 0 EC
Faculty Faculty of Science