SG_algemeen

Pedagogische wetenschappen (premaster)

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Doelgroep
De premaster Pedagogische Wetenschappen is een voorbereidend jaar op de master en bedoeld voor studenten met een verwante hbo-opleiding die de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen willen volgen.

Doel
Het doel van de premasterclass is het schakelen van een beroepsgerichte naar een wetenschappelijke oriƫntatie. Dat betekent dat veel aandacht besteed wordt aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Daarbij gaat het om methoden en technieken in onderzoek, maar ook om theorie en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Info

Level Premaster
Language Dutch
Duration 1 jaar
Type Fulltime and parttime
Credits 30 EC
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.
Premasterclass Pedagogische wetenschappen, Profilering
Description
Kies een van onderstaande profielen.

Wil je voldoen aan de voorwaarde voor een NVO-registratie, houd hier
dan ook vast rekening mee bij je keuze voor de profielvakken. Meer
informatie over de NVO-registratie vind je op www.psy.vu.nl > Studenten
> Premaster.
Overige informatie
Registratie-eisen NVO (informatie voor PMC-studenten)
Description
Om in aanmerking te komen voor een registratie bij de NVO (Nederlandse
vereniging van pedagogen en onderwijskundigen), moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan. Deze staan op VUnet vermeld.

Niet alle niet alle bachelorvakken die vereist worden voor de NVO-
registratie zijn opgenomen in het PMC-curriculum. PMC-studenten die in
aanmerking willen komen voor NVO-registratie, kunnen deze vakken extra
doen, bovenop hun PMC-curriculum, als contractonderwijs. Aan PMC-
studenten wordt dringend geadviseerd deze extra bachelorvakken tijdens
hun PMC-jaar te behalen, omdat het PMC-jaar niet de volle 60 EC omvat en
er dus nog ruimte in hun studieplan is om extra vakken te volgen.

Kijk op VUnet voor meer informatie.
Course Name Period Credits Code
PMC Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek P5 3EC P_PPERSON