Kaart- en profielconstructies

2018-2019

Doel vak

De student ontwikkelt ruimtelijk inzicht door geometrische oefeningen op
kaarten en profielen. Hij verkrijgt kennis en vaardigheden om eenvoudige
geologische/geomorfologische kaarten te interpreteren en om een
geologisch profiel te tekenen.

Inhoud vak

De student leert werken met:
-De weergave van het aardoppervlak in het platte vlak, topografische
kaart, hoogtelijnen, topografisch profiel, blokdiagram.
-Ruimtelijke geometrische constructies (isohypsen, dagzomen, breuken,
plooien met horizontale en duikende plooiassen).
-Geologische kaarten: verwerking van kwantitatieve gegevens in kaarten,
kaart- en legendaopbouw, geologische geschiedenis afleiden uit kaarten
(formaties, plooiing, discordanties, breuken, dikes etc. ); het lezen
van een geologische/geomorfologische kaart.
-Geomorfologische kaarten, landschapselementen
-Profielen, constructie van profielen uit de geologische kaart

Onderwijsvorm

Korte inleidende hoorcolleges voorafgaand aan de Practica, ca. 50
contacturen

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Reader Kaart- en profielconstructies

Doelgroep

Eerstejaars studenten BSc Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_1061
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.J.G. Kaandorp
Examinator dr. R.J.G. Kaandorp
Docenten dr. R.J.G. Kaandorp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: