Eerstejaars veldproject Aardwetenschappen

2018-2019

Doel vak

De voornaamste doelen van het eerstejaars veldproject zijn:
- toepassen en combineren van de aardwetenschappelijke kennis die je in
het eerste jaar hebt verkregen.
- training in het verrichten van aardwetenschappelijk veldonderzoek:
ruimtelijke gegevens verzamelen en overzichtelijk en gescheiden van
interpretatie te presenteren. Je doet dit door een veldonderzoek uit te
voeren naar de relatie tussen
morfologische eenheden & processen aan het oppervlak en de lithologische
eenheden & geologische structuur in de ondergrond. Tijdens het veldwerk
ontwikkel en train je veldwerkvaardigheden, zoals het waarnemen,
beschrijven, verzamelen van geologische en geomorfologische gegevens,
het systematisch opslaan van deze gegevens (dagboek, gegevenskaart), het
met elkaar in verband brengen van deze gegevens (stratigrafische kolom,
profielen, geologische
en geomorfologische kaart) en het interpreteren van de geologische en
geomorfologische geschiedenis van het gebied.

Eindtermen zijn in detail beschreven in de handleiding die studenten
ontvangen.

Inhoud vak

In het eerste studiejaar leer je veel over geologische en
landschappelijke processen; tijdens het eerstejaarsveldwerk breng je de
opgedane kennis in de praktijk. Je onderzoekt de relatie tussen de
geologie en de geomorfologie in een eigen gebied in het zuidoosten van
Spanje. Om deze analyse te kunnen uitvoeren, verzamel je veldgegevens
waarvan je een samenhangend geheel maakt van gegevens in je dagboek; een
gegevenskaart; beschrijvingen van formaties en members; afgedekte
geologische kaart; profielen; lithostratigrafische kolom,
geomorfologische kaart en de analyse van morfologische processen. Je
leert denken in 4 dimensies: de 3 ruimtelijke dimensies en in
veranderingen van het landschap door de geologische tijd.

Onderwijsvorm

20 dagen veldwerk in groepjes van 3 in Zuidoost-Spanje (omgeving Jumilla
en/of Fuente-Alamo), periode mei/juni. Introductie in Amsterdam bij de
vakken Geomorfologie A en Tektoniek (zie rooster).

Toetsvorm

Je wordt ter plaatse een aantal dagen voor het eind van het veldwerk
individueel voorbeoordeeld op de inhoudelijke aspecten van de volgende
producten: het veld/dagboek (inclusief de beschrijving van de
lithologische eenheden en de geomorfologische processen), de
gegevenskaart, de geologische afgedekte kaart, de geomorfologische
kaart, de profielen en de stratigrafische kolom. Je hebt dan nog enkele
(veld)dagen om het veldwerk voldoende af te ronden, waarna op de laatste
dag de becijfering plaatsvindt. De uitwerking van de gegevens en
resultaten moet correct en overzichtelijk worden gepresenteerd, zodat er
op een behoorlijke manier over kan worden gecommuniceerd en er een
verslag over kan worden geschreven.
Ook inzicht, betrokkenheid en vaardigheden in het veld worden meegewogen
in het oordeel. Het schema waarop de beoordeling is gebaseerd, is
opgenomen in de handleiding van het veldproject.

Vereiste voorkennis

Deelname aan het eerstejaars veldwerk is alleen mogelijk als je vóór 1
maart 2019 van inschrijving 15 EC hebt gehaald uit de tot dan
geprogrammeerde studieonderdelen. Deze toelatingseis wordt getoetst door
de Examencommissie.

Literatuur

Je krijgt een handleiding van het veldproject met daarin de doelen,
eindtermen waaraan de producten dienen te voldoen en praktische
informatie.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Aardwetenschappen

Overige informatie

Een eerste informatiebijeenkomst wordt gepland in januari om na te
kunnen denken over groepjes en vervoer.

Docenten
dr. B. Andeweg (coördinatie), dr. E. Ufkes, dr. F. Peeters, dr. J.
Koornneef, post-docs en
PhD-studenten

Afwijkende intekenprocedure

Naast aanmelden voor het vak, dient op tijd duidelijk te zijn met wie je een drietal gaat vormen in het veld. Dat geef je tijdig door aan de coördinator. Bij het vak Geomorfologie ga je namelijk al aan de slag met een eerste analyse van je veldwerkgebied. Een eerste informatiebijeenkomst wordt daarom gepland in januari om na te kunnen denken over groepjes en vervoer.

Aanbevolen voorkennis

Kaart- en profielconstructies
Eigenschappen gesteente
Geomorfologie A
Sedimentologie en Stratigrafie

Algemene informatie

Vakcode AB_1064
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. B. Andeweg
Examinator dr. B. Andeweg
Docenten dr. J.M. Koornneef
dr. B. Andeweg
dr. F.J.C. Peeters
dr. R.J.G. Kaandorp
dr. E. Ufkes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Veldwerk