Dynamiek van het historische landschap

2018-2019

Doel vak

- De hoofdlijnen kennen van de geschiedenis van het landgebruik in
Nederland en Europa;
- Begrijpen hoe historisch gebruik van het landschap samenhangt met
biofysische basis van het landschap;
- Begrijpen hoe historisch gebruik doorwerkt in het huidige landschap;
- Analyseren van aard, omvang en impact van historische veranderingen in
een landschap.

Inhoud vak

Bijna alle landschappen in Europa zijn in meer of mindere mate beïnvloed
door mensen. In de afgelopen millennia hebben Europeanen onder andere
bossen gekapt en aangelegd, veengebieden en heides ontgonnen, allerlei
gewassen geteeld, en steden gebouwd. Deze geschiedenis van het
landschap en het landgebruik hangt sterk samen met de geologie, bodem,
het klimaat, reliëf, en de waterhuishouding. Tegelijkertijd heeft dit
gebruik de landschappen van Europa gevormd. De geschiedenis van het
landgebruik van de afgelopen millennia, en de wisselwerking met
biofysische omstandigheden, bepaalt tot op vandaag hoe landschappen
eruit zien, hoe ze gewaardeerd worden, en hoe ze functioneren.

De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste cultuurlandschappen
van Nederland en de rest van Europa. Op een tijdschaal van enkele
duizenden jaren wordt van elk cultuurlandschap ontstaan,
ontwikkelingsproces en de huidige toestand behandeld. Centrale
aandachtspunten daarbij zijn steeds:

- Hoe is de relatie mens - natuur en hoe is deze veranderd?
- Welke externe factoren zijn sturend geweest voor de vorming van
Europese cultuurlandschappen?
- Wat is de betekenis van landschapsgeschiedenis voor de tegenwoordige
waarde en het functioneren van Europese cultuurlandschappen?

Ook wordt bekeken wat die veranderingen voor het huidige
cultuurlandschap betekenen in het licht van de huidige
klimaatsverandering.

De cursus bestaat uit een aantal hoor- en werkcolleges, een dagexcursie
en het bestuderen van een boek en enkele artikelen. De cursus wordt
afgesloten met een examen. Ter voorbereiding van het examen worden een
aantal oefeningen aangeboden.

Onderwijsvorm

hoorcollege 10 uur;
werkcollege 4 uur,
dagexcursie 8 uur,
zelfstandig werken aan individuele opdrachten en bestuderen literatuur:
44 uur
voorbereiding examen: 16 uur
examen: 2 uur

Toetsvorm

Examen (70%), opdrachten (20%), excursie (10%).

Literatuur

S. Barends, 2010: Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische
benadering. Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
Enkele aanvullende artikelen of boekhoofdstukken die worden aangeboden
via de digitale leeromgeving.

Algemene informatie

Vakcode AB_1066
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. C.J.E. Schulp
Examinator dr. ir. C.J.E. Schulp
Docenten dr. ir. C.J.E. Schulp
prof. dr. ir. P.H. Verburg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: