Algemene vaardigheden en encyclopedie

2018-2019

Doel vak

De opleiding Aarde en Economie leidt je op tot een “academische
professional”. Hiermee wordt bedoeld dat je zelfstandig kan opereren op
academisch werk- en denkniveau. Of je er nu voor kiest om onderzoeker te
worden of een loopbaan buiten de universiteit ambieert, je zult een
aantal academische vaardigheden moeten beheersen.

Kennisontwikkeling op een universiteit betekent niet alleen kennis
vergaren middels het leren uit boeken en het bijwonen van hoorcolleges,
maar ook om samen met onderzoekers of docenten te zoeken naar antwoorden
op wetenschappelijke vragen. Wetenschap is continue in beweging en ieder
antwoord roept weer nieuwe vragen op, waarop je zelf, maar ook met
medestudenten en collega’s, antwoorden op moet formuleren. Om mee te
kunnen doen in de academische wereld zul je de regels van het spel
moeten kennen en een aantal essentiële academische vaardigheden moeten
beheersen. Hiervoor is deze cursus bedoeld. Deze vaardigheden zul je
niet alleen tijdens de studie gebruiken, maar ook later in je
professionele loopbaan.

Het doel van deze cursus is:
• de student handvatten geven om systematisch en gestructureerd een
wetenschappelijke tekst te kunnen schrijven op academisch niveau.
• de student inzicht geven in de mogelijkheden van data verzameling en
visualisatie en hoe dit verwerkt moet worden op academisch niveau.

Inhoud vak

In de vakken Inleiding Aarde & Economie en Dynamiek van Historisch
Landschap heb je geoefend met het opzetten van een onderzoek en het
schrijven van een tekst in een wetenschappelijke vorm. In deze cursus
gaan we deze vaardigheden verder ontwikkelen, niet alleen als
voorbereiding op de aankomende veldwerken (Veldwerk Brabant en Veldwerk
Limburg) maar ook op de rest van je (academische) carrière. In de
veldwerken, bij het schrijven van een essay, een paper, en natuurlijk de
bachelor-scriptie, wordt van je verwacht dat je dit doet aan de hand van
vaststaande regels en handvatten. Deze ‘regels’ houden onder andere in
dat elk wetenschappelijk stuk een vaste structuur heeft en dat men
volgens bepaalde regels refereert. Door deze consistentie in schrijven
blijven teksten begrijpelijk en kan men focussen op het belangrijkste
van het stuk zelf: de inhoud. Om te zorgen dat je deze regels ook in de
rest van de opleiding toepast, zullen we in deze cursus alle
belangrijkste academische vaardigheden behandelen die je als academicus
op het raakvlak van aarde en economie nodig hebt. Dit varieert van het
toepassen van de wetenschappelijke cyclus en het opzetten van onderzoek
tot dataverzameling en visualisatie.

Onderwijsvorm

In deze cursus gaan we, zoals de naam al zegt, vaardigheden aanleren.
Dat betekent veel zelf praktisch aan het werk. Dat zal een groot beslag
leggen op de beschikbare tijd. Er zijn veel opdrachten waarmee je zelf
aan de slag moet. Begeleiding is daarbij op afstand beschikbaar, maar
het is ook zaak om zelf te proberen zo ver mogelijk te komen. Ook dat is
een onderdeel van academische vaardigheden. De praktische vaardigheden
omtrent wetenschappelijk schrijven worden in kleinere werkgroepen
verzorgd (4 contacturen), zodat het toepassen van de geleerde
academische vaardigheid tot zijn recht komt.

Aanvullend zijn er workshops en plenaire bijeenkomsten waarin aan de
hand van praktische voorbeelden geïllustreerd wordt hoe je het meest
efficiënt informatiebronnen zoals de bibliotheek van de VU en Statline
van het CBS kunt gebruiken, hoe je het beste de gevonden data kunt
visualiseren en hoe je dit allemaal goed kunt verwerken en beschrijven
(8 contacturen).

De meer theoretische delen worden gedoceerd via plenaire hoorcolleges
(10 contacturen). De kennis uit de hoorcolleges en de werkgroepen dient
te
worden toegepast in de verschillende opdrachten. Aanwezigheid wordt bij
alle onderdelen ten sterkste aangeraden.

Toetsvorm

Omdat het aanleren van vaardigheden in deze cursus centraal staat zal
het uiteindelijke cijfer in belangrijke mate (65%) worden gebaseerd op
verschillende opdrachten, die betrekking hebben op de verschillende
vaardigheden die aan bod komen in het vak: bibliotheekgebruik,
argumentatie, onderzoeksmethode, wetenschappelijk schrijven, gebruik van
data en visualisatie. Daarnaast is er een open boek tentamen, dat 35%
van het eindcijfer bepaalt.

Literatuur

Noodzakelijk:
ACVA: Academische vaardigheden, Schrijven en presenteren op academisch
niveau. Werkboek van het Centrum voor Studie en Loopbaan, verkrijgbaar
in de VU-boekhandel.

Noodzakelijk:
Montello & Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in
Geography and Environmental Studies, second edition, 2013, SAGE
Publications Ltd. ISBN: 978-1446200759

Doelgroep

Eerstejaars Aarde en Economie Studenten

Overige informatie

Docenten:
Dr. Erik Ansink
Dr. Maureen Lankhuizen
Dr. Hans van der Woerd

Algemene informatie

Vakcode AB_1068
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J.H. Ansink
Examinator dr. ir. J.H. Ansink
Docenten dr. ir. J.H. Ansink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep, Computerpracticum