Structurele geologie B

2018-2019

Doel vak

Aansluitend op Structurele Geologie A ga je bij dit vak verder met de
bestudering van de relatie tussen spanning en vervorming in de
aardkorst, met de nadruk op deformatie (strain) en inpassing in een
grootschaliger regionaal beeld.

Inhoud vak

Bij Structurele Geologie B vervolg je de bestudering van spanning en
deformatie van gesteenten. Daarbij gaan we in op deformatie-mechanismen,
complexere 4D-relaties tussen breuken, plooien en een regionaal
spanningsveld. Komt zeer van pas bij het tweede jaars veldpracticum en
veldwerk.
-Strain, Methoden van strain analyses. Strain ellipsoide, strain
geschiedenis en het effect op foliaties in gesteenten.
-Stress en Paleostress analyse
-Plooien, foliaties, vergentie, interferentie; Construeren van π
diagrammen en contourdiagrammen (met stereo-net)
bij (meervoudig) geplooide gebieden;
-Structuren/analyse methoden van strike-slip deformatie (Riedel-shears);
-Structuren/analyse methoden van deformatie in convergentie; Pyreneeen
als voorbeeldorogeen

Onderwijsvorm

hoorcolleges met opdrachten, ca. 32 contact-uren

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Reader, enkele wetenschappelijke artikelen

Doelgroep

2e jaars studenten Aardwetenschappen, richting Geology and Geochemistry

Aanbevolen voorkennis

Structurele Geologie A en Tektoniek

Algemene informatie

Vakcode AB_1080
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. B. Andeweg
Examinator dr. B. Andeweg
Docenten dr. B. Andeweg
prof. dr. W.P. Schellart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: