GI Research Assignment

2018-2019

Doel vak

Studenten sluiten de nationale GIS minor af met een vooropgezette,
individuele onderzoeksopdracht op het gebied van ruimtelijke informatie.
In een korte tijd doorlopen studenten enkele fasen van een
onderzoeksopdracht buiten de universiteit.

Inhoud vak

Studenten voeren onder begeleiding een vooropgezette onderzoeksopdracht
uit. Gegeven de opdracht bestudeert de student bijbehorende literatuur,
analyseert beschikbare data, maakt gebruik van relevante software en
rapporteert hierover.
Na afloop van het vak kunnen studenten:
• een beperkte ruimtelijke onderzoeksopdracht structuren
• onderzoeksdoelen naar concrete onderzoeksvragen vertalen
• een literatuurstudie gerelateerd aan het onderzoek uitvoeren
• onderzoeksvragen vertalen naar ruimtelijke methoden en technieken, en
analyses uitvoeren met gebruik van bijbehorende software
• onderzoeksresultaten interpreteren en beoordelen
• onderzoeksresultaten rapporteren en presenteren

Onderwijsvorm

Individuele opdracht met een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst .

Toetsvorm

De onderzoeksopdracht start met een onderzoeksvoorstel (15%) en is
afgesloten met een rapportage (70%) en een presentatie (15%).

Vereiste voorkennis

Het vak is bedoeld voor studenten van de Nationale GIS-minor, die
tenminste aan twee vakken uit deze minor actief hebben deelgenomen.

Literatuur

De onderzoeksopdrachten worden de studenten aangeboden in de vorm van
een beschrijving van de onderzoekscontext, bijbehorende data en
literatuur.

Doelgroep

Het vak is primair bedoeld voor alle 3e jaars bachelor studenten van
Nederlandse universiteiten en ingeschreven voor de Nationale GIS-minor.

Algemene informatie

Vakcode AB_1088
Studiepunten 12 EC
Periode P2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.T.M. de Kleijn MA
Examinator dr. M.T.M. de Kleijn MA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Computerpracticum