Gezondheidsjournalistiek: analyse en vaardigheden

2018-2019

Doel vak

Deze cursus heeft de volgende doelen:

- je leert naar een gezondheidsjournalistieke tekst kijken vanuit het
perspectief van de maker (de journalist) en maakt kennis met de
overwegingen en mogelijke dilemma's die voor de journalist gelden; ◦je
weet met welke overwegingen journalisten rekening houden bij het maken
van een gezondheidsjournalistiek product;
◦je kunt de manier waarop deze overwegingen vorm hebben gekregen in het
uiteindelijke journalistieke product herkennen en in kaart brengen op
basis van een functionele analyse;

• je leert naar een gezondheidsjournalistieke tekst kijken vanuit het
perspectief van de lezer of gebruiker en maakt kennis met literatuur
over hoe lezers gezondheidsjournalistieke teksten waarderen en
interpreteren; ◦je leert gebruik maken van hardopdenkonderzoek om het
perspectief van de lezer te onderzoeken;
◦je leert om de resultaten van het hardopdenkonderzoek in verband te
brengen met de journalistieke tekst die je de lezer hebt voorgelegd;
◦ je bent in staat om op basis van je onderzoek zo gericht mogelijk
aanbevelingen te doen voor een gemotiveerde herschrijving;

Inhoud vak

Tijdens de cursus Gezondheidsjournalistiek: Analyse en Vaardigheden leer
je om een gezondheidsjournalistieke tekst te onderzoeken als een talig
product (we spreken dan vaak over tekst als een vorm van 'discourse').
Je verdiept je daartoe in het perspectief van de maker en de lezer. Je
leert de structuur en de doelen van een gezondheidsjournalistieke tekst
herkennen en onderzoekt de specifieke talige vorm die de schrijver
gekozen heeft om de doelen of functies te verwezenlijken.
Ook verdiep je je in de begrijpelijkheid en waardering van teksten bij
de lezer, op basis van een kleinschalig onderzoek waarbij je gebruik
maakt van hardopdenkonderzoek. Op basis van je gecombineerde analyses
kom je vervolgens tot specifieke aanbevelingen voor je journalistieke
product. Die aanbevelingen leer je opstellen op basis van een workshop
die verzorgd wordt door een journalist. Gedurende deze cursus werk je in
groepsverband aan het onderzoek van een gezondheidsjournalistieke tekst.
De cursus wordt afgesloten met een werkstuk.

Onderwijsvorm

Colleges, werkcolleges/groepen, zelfstudie, groepsopdrachten,
presentaties en een eindwerkstuk.

Toetsvorm

Deze cursus bestaat uit 2 groepsopdrachten die met een cijfer beoordeeld
worden en waarvoor het gemiddelde meetelt voor je eindcijfer. Je kunt
deze opdrachten niet herkansen. De cursus wordt afgesloten met een
eindpresentatie en een eindverslag. De weging van de (deel)cijfers is
als volgt:
Week 2: Opdracht 1 (10%)
Week 4: Opdracht 2 (15%)
Week 6: Eindpresentatie (25%)
Week 7: Eindverslag (50%)

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus op de Canvas site
bekend gemaakt en zal bestaan uit een collectie van wetenschappelijke
artikelen. Gedurende het onderzoeksproject gaan de studenten bovendien
zelf op zoek naar aanvullende literatuur die verband houdt met het
gekozen onderzoeksproject.

Doelgroep

Onderdeel van de minor Communicatie over gezondheid voor derdejaars
bachelor Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven,
Biologie, Biomedische wetenschappen, Medische natuurkunde,
Communicatiewetenschap,
Communicatie- en Informatiewetenschappen, Nederlandse Taal &
Cultuur,Taalwetenschap, Rechten en keuzeonderwijs Geneeskunde.

Aanbevolen voorkennis

Voorafgaande cursussen in de minor Communicatie over gezondheid.

Algemene informatie

Vakcode AB_1101
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Examinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Docenten dr. J.M.W.J. Lamerichs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: