Studie en loopbaan (Aardwetenschappen)

2018-2019

Doel vak

Het vak Studie en Loopbaan helpt je na te denken over wat je met je
studie wilt bereiken. Het zoomt in op je minorkeuze, maar gaat net zo
goed over je masterkeuze en over je loopbaan. Die drie hangen samen. Als
je een helder beeld hebt van de richting die je uit wilt, dan is het
makkelijker om keuzes tijdens je studie te maken. En je vergroot je
kansen op werk, omdat je nu kunt beginnen met het opbouwen van een CV.
Als je daar pas in je masterfase mee gaat beginnen, dan ben je in veel
gevallen te laat.

Het vak wordt begeleid door een trainer van buiten de universiteit en
een docent van je opleiding (in de laatste twee bijeenkomsten). De vier
bijeenkomsten worden gevuld met opdrachten en discussie. Je krijgt geen
college en een actieve eigen inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Aan het slot van deze cursus formuleer je jouw persoonlijke doelen en
actiepunten, gericht op je studieloopbaan (o.a. minorkeuze,
masterkeuze).
Hierin wordt een voorlopig antwoord gegeven op vragen als:
- Welke competenties wil ik verder ontwikkelen?
- Welke vakken kies ik in mijn keuzeruimte/minor of wil ik extra
volgen?
- Welke (master)richting ga ik op?
- Op welk vakgebied wil ik mijn netwerk uitbreiden, onderzoek doen,
stage lopen?

Inhoud vak

Studieloopbaanoriëntatie begint met zelfonderzoek. Dit betekent inzicht
in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Daar wordt de eerste twee
bijeenkomsten aandacht aan gegeven. Vervolgens verschuift in de derde
bijeenkomst de focus naar de arbeidsmarkt. In de laatste bijeenkomst
komen het zelfonderzoek en de arbeidsmarkt samen. Het maken van een
LinkedIn-profiel loopt als een rode draad door de cursus heen.

Inhoud van de vier bijeenkomsten
1 – Keuzes maken
2 – LinkedIn en kwaliteiten
3 – Alumni en netwerken
4 – Rondetafelgesprek

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Daarin ga je veel
discussiëren, uitwisselen, opdrachten maken en nadenken over jouw
studieloopbaan. Er wordt dus een actieve rol van je verwacht. Je zult
merken dat hoe meer je in deze cursus stopt, hoe meer het je oplevert.

Literatuur

Studie en Loopbaan Werkboek

Doelgroep

Tweedejaars BSc Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_1115
Studiepunten 0 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.J.G. Kaandorp
Examinator dr. R.J.G. Kaandorp
Docenten dr. R.J.G. Kaandorp
dr. F.M. Brouwer
dr. M. ter Voorde

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum