Sedimentaire systemen

2018-2019

Doel vak

Voortbouwend op de eerstejaars studieonderdelen gaat het om
schaalvergroting in ruimte en tijd. Ontwikkelen van integratievermogen
staat centraal. De cursus verbindt de kennis van individuele
sedimentaire milieus en sedimenttypes tot grootschalige ruimtelijke
patronen en combineert deze met de principes van stratigrafie tot
complexe reconstructies in ruimte en tijd. De nadruk in de cursus ligt
op sedimentologie van carbonaatsystemen.

Inhoud vak

Analyse van sedimentaire systemen in de ruimte op een schaal van bekkens
of gehele carbonaat-platformsystemen. Daarnaast wordt een overzicht van
de ontwikkeling van sedimentaire systemen in de tijd behandeld met als
leidraad het actualiteitsprincipe en zijn beperkingen. Gedetailleerde
facies analyse en literatuur studie vormen de belangrijkste basis voor
de schaalvergroting in de ruimte.

Onderwijsvorm

6 x 2 uur hoorcolleges en 4 x 3 uur slijpplaatjespracticum (inclusief
inleidend college).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. Cijferopbouw: Theorie tentamen 70%) en
slijpplaatjes-practicum toets (30%). Cijfers theorie tentamen en
slijpplaatjes-practicum toets moeten beide met minimaal een 5.0 worden
afgesloten. Compensatie tussen de onderdelen is niet mogelijk.

Vereiste voorkennis

AB_450069 Sedimentologie en Stratigrafie

Literatuur

College handouts
Aanbevolen literatuur:
a). Nichols, G. (2009). Sedimentology and Stratigraphy, 2nd Edition.
ISBN: 978-1-4051-3592-4. Paperback, 432 paginas, Wiley-Blackwell
b). James, N.P. & Jones B. (2016). Origin of Carbonate Sedimentary
Rocks. ISBN: 978-1-118-65273-2. Paperback, 464 paginas, Wiley & Sons.

Doelgroep

2e-jaars Bachelor Aardwetenschappen

Overige informatie

De slijpplaatjes practica zijn opgedeeld in twee groepen en dienen allen
volledig gevolgd te worden.
Bij het ter perse gaan van de studiegids, is nog niet bekend wie de
theoriecolleges gaat verzorgen. Derhalve kan de inhoud, (verplichte)
literatuur en roostering van het vak nog enigzins gaan veranderen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1120
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Ufkes
Examinator dr. E. Ufkes
Docenten dr. E. Ufkes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: