Designing Solutions for Global Sustainability

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Algemene informatie

Vakcode AB_1231
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P.J.H. van Beukering
Examinator dr. P.J.H. van Beukering
Docenten dr. P.J.H. van Beukering
dr. ir. M.G. van der Meij

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: