Wetenschapsgeschiedenis voor aard-, levens- en milieuwetenschappers

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van globale kennis betreffende de ontwikkeling van het
denken over de aarde en het verkrijgen van enig inzicht in de wijze
waarop andere dan wetenschappelijke factoren hierop invloed uitoefenen.

Inhoud vak

De volgende thema's komen aan de orde: het klassieke wereldbeeld; de
Copernicaanse revolutie; Newtons theorie van de zwaartekracht;
theorieën over de vorming van de aardkorst in de 17de tot en met de
19de eeuw; de evolutie van het leven op Aarde; verschuivende
continenten en plaattektoniek; religieuze en klassieke invloeden,
organistische en mechanistische metaforen, lineaire en cyclische
tijdsnoties.

Onderwijsvorm

hoorcollege (24 contacturen), digitale leeromgeving

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Collegedictaat

Doelgroep

Derdejaars studenten Bachelor Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_450090
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Examinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Docenten prof. dr. F.H. van Lunteren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: