Verslag veldwerk Aarde en economie

2018-2019

Doel vak

- Een gebiedsplan maken in groepsverband met medestudenten die met een
andere blik veldonderzoek hebben gedaan aan dezelfde casus
- De student leert de volledige onderzoekscyclus doorlopen door
zijn/haar eigen veldresultaten kritisch te evalueren in een discussie in
relatie tot de gestelde hoofdvraag en hieruit een conclusie met
aanbevelingen af te leiden.
- De student leert overtuigend zijn/haar bevindingen en een mening over
een eigen onderzoek presenteren, binnen een gestelde tijdslimiet

Inhoud vak

Dit vak is direct gekoppeld aan het zelfstandige deel van het vak
Veldwerk Aarde en economie (AB_1069). Het voorbereidde,
uitgevoerde en op onderdeelniveau verwerkte eigen veldonderzoek uit
AB_1069 wordt in
dit vak verwerkt tot een samenhangend verslag dat gericht is aan de
Provincie Limburg. Het bevat naast wetenschappelijke verslaglegging een
onderbouwde mening. Daarnaast worden
presentatietechnieken geoefend en toegepast bij de eindpresentaties.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (4 sbu), presentaties (4 sbu), zelfstandige verslaglegging
(72 sbu).

Toetsvorm

Eindverslag (cijferrange door twee correctoren samen bepaald). Het
uiteindelijke cijfer ligt binnen deze range, maar wordt bepaald door de
kwaliteit van de eindpresentatie.

Vereiste voorkennis

Deelgenomen aan het vak Veldwerk Aarde en economie (AB_1069)

Literatuur

Zelfstandig gezochte passende literatuur van het eigen onderzoeksdeel
van de cursus Veldwerk Aarde en economie (AB_1069)

Doelgroep

Eerstejaars studenten BSc Aarde en economie

Overige informatie

Het oefenen met presenteren wordt voorbereid en mede-begeleid door een
gastdocent van het Centrum voor Studie en Loopbaan.

Docenten:
dr. M.P. Bokhorst, dr. M.B.M. Lankhuizen, T. Haer MSc, W. Verhagen MSc,
wijzigingen voorbehouden.

Afwijkende intekenprocedure

Regulier

Algemene informatie

Vakcode AB_450216
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten dr. M.P. Bokhorst
dr. M.B.M. Lankhuizen MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum