Wijsbegeerte en wetenschap

2018-2019

Doel vak

Deze cursus maakt je vertrouwd met wetenschapsfilosofie en
onderzoeksethiek. We onderzoeken
wat wetenschap is, hoe wetenschap kan worden onderscheiden van andere
vormen van kennisverwerving, welke waarden en normen van belang worden
geacht bij het doen van wetenschappelijk onderzoek en wat de rol van
wetenschap is in een
bredere maatschappelijke context. In de cursus wordt dieper ingegaan op
de filosofie van de biologie. Na het einde van de cursus heb je de
volgende vaardigheden:
• hoe een filosofische tekst te lezen en te interpreteren
• kritisch nadenken over wetenschappelijke praktijk en de bredere
maatschappelijke context waarin wetenschap plaatsvindt
• inzicht in basisbegrippen van de ethiek
- inzicht in een aantal vraagstukken uit de filosofie van de biologie

Inhoud vak

Dit is een inleiding tot de wetenschapsfilosofie en de onderzoeksethiek,
met nadruk op
vraagstukken uit de biologie. Na een korte inleiding over hoe wetenschap
ontstond, en hoe wetenschappelijke praktijk werkt, wordt dieper ingegaan
op een aantal vraagstukken uit de hedendaagse ethiek en filosofie van de
biologie.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges van telkens ca 3 uur.

Toetsvorm

Toetsvorm
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
1. 50% - een meerkeuzetoets.
2. 20% - zelfstudieopdrachten en presentaties.
3. 30 % - essay.

Hertentamen: bij 1; aanvullende/ vervangende opdrachten bij 2; verbeterd
essay ter vervanging van 3.

Vereiste voorkennis

Basiskennis van disciplines in de biologie

Literatuur

Geselecteerde teksten (zie studiehandleiding op Canvas).

Doelgroep

BSc2 Biologie

Overige informatie

De docent is nog onbekend; preciezere gegevens volgen in de
studiehandleiding op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode AB_470160
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator dr. E. Koster
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: