Methods of Environment and Resource Management

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The overall objective of the course is to provide students with an
overview of relevant methods and techniques for environmental resource
management and to teach them how to apply these methods. At the end of
the course students should:
1. Understand and be able to explain the main methods and approaches
used to support environmental and resource management;
2. Be able to apply several of the learnt methods and approaches to
environmental problems;
3. Be able to interpret, analyse, and critically reflect on the results
gained from applying the methods and approaches of the selected modules.

Inhoud vak

This course provides students with a hands-on introduction to four
analytical methods used to support environmental and resource
management: economic analysis, scenario analysis, spatial analysis, and
stakeholder analysis. The methods will be taught through a combination
of lectures, practical classes, and (computer) exercises. The methods
will be applied on (simplified) environmental problems, and students
will reflect on the results.

Onderwijsvorm

The methods will be taught through a combination of lectures, practical
classes, and (computer) exercises. The methods will be applied in
(simplified) environmental problems, and students will reflect on the
results.

Toetsvorm

The assessment will consist of written assignments (short papers,
fact-sheets) and oral presentations. Precise information will be made
available via Canvas. Resits of the assignments and/or oral
presentations will be organised. Precise information will be made
available via Canvas.

Literatuur

See the study manual on Canvas

Algemene informatie

Vakcode AM_1135
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J. van Vliet
Examinator dr. ir. J. van Vliet
Docenten dr. J.J. van der Vliet
O.E. Widerberg
prof. dr. P.J. Ward
dr. ir. C.J.E. Schulp
dr. J.E. Blasch

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Excursie, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: