Academische Verkenningen

2018-2019

Doel vak

Algemeen doel: student onderdompelen in de academische cultuur en
werkwijze van Bewegingswetenschappen.
De student:
- kan een onderzoeksvoorstel maken, presenteren en verantwoorden;
- heeft inzicht in wat de bachelor BW moet kennen, kunnen en zijn
academische denk- en werkwijze;
- heeft inzicht in de functies/vervolgopleidingen na de bachelor BW;
- kan samenwerken en comuniceren binnen een team;
- kan reflecteren op zijn eigen motivatie voor de opleiding.

Inhoud vak

In een achttal plenaire bijeenkomsten verspreid over periode 1 t/m 3
maakt de student kennis met het academische werkwijze van de faculteit.
Gelijkertijd leren ze, in klein groepsverband en onder begeleiding van
een tutor, een onderzoeksvoorstel te maken, te presenteren en te
verantwoorden.

Onderwijsvorm

De cursus is opgebouwd uit:
- acht plenaire bijeenkomsten 16 uur;
- zes tutorgroepbijeenkomsten 8 uur (twee groepjes per tutor);
-groepswerk (drie studenten per groep) 18 uur;
-zelfstudie 42 uur.
Tussentijdse producten:
-concept hoofdvraag en deelvragen (peer review);
-eindversie onderzoeksvraag en deelvragen;
-concept onderzoeksvooorstel (peer review).

Toetsvorm

Beoordeling door tutor van het eindverslag/onderzoeksvoorstel.

Het eindcijfer wordt pas toegekend als aan de voorwaarden van
B_Taaltoets is voldaan

Literatuur

Verplicht: `Een onderzoek voorbereiden', Oost / Markenhof,
HB-uitgevers, ISBN 905574376 3.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas

Algemene informatie

Vakcode B_ACVERK
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. H. Schutte
Examinator drs. H. Schutte
Docenten drs. H. Schutte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit*, Hoorcollege, Bijeenkomst*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.