Anatomie van het Bewegingsapparaat

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht van de anatomie van het bewegingsapparaat.

Inhoud vak

Student kiest twee modules uit een zestal modules van ieder drie
studiepunten. De keuze mogelijkheden zijn; regio arm, been of romp, die
op de snijzaal of in vivo bestudeerd kunnen worden

Onderwijsvorm

Snijzaal practica en/of werkgroepen anatomie in vivo. Dit alles naar
aanleiding van de door de student gemaakte keuzes

Toetsvorm

Praktijktoetsen en facultatieve theoretische deeltoetsen

Literatuur

Voor de in vivo keuze: Anatomie in Vivo, inspectie en palpatie van het
bewegingsapparaat, Gerritsen, 7de druk, ISBN 978-90-368-1337-2

Afwijkende intekenprocedure

De intekenprocedure voor practica/werkgroepen verloopt via Canvas. Daar vind je tevens roosterinformatie.

Algemene informatie

Vakcode B_ANATBEW
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. H. Schutte
Examinator drs. H. Schutte
Docenten drs. H. Schutte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.