Psychologie

2018-2019

Doel vak

De cursus beoogt een eerste kennismaking met psychologische theorieën en
onderzoeksmethoden die relevant zijn voor het gedragswetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de menselijke beweging. De nadruk zal
hierbij liggen op de studie van menselijke hersenfuncties, zoals
waarnemen, geheugen, bewustzijn en emotie, alsmede hun biologische
basis. Er wordt ingegaan op belangrijke theorieën, experimentele
paradigma’s, onderzoeksresultaten en mogelijke controverses.
De belangrijkste doelstelling betreft dus vergroten van kennis over, en
inzicht in de hedendaagse psychologie.

Inhoud vak

Aan het eind van deze cursus kan de student:
i. De basale geschiedenis van de academische psychologie beschrijven
ii. De belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de psychologie
van elkaar onderscheiden
iii. De belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de
psychologie met elkaar vergelijken binnen een bewegingswetenschappelijke
context
iv. De onderzoekmethoden welke binnen de verschillende deelgebieden van
de psychologie worden gebruikt uiteenzetten
v. Deze onderzoeksmethoden toepassen binnen bewegingswetenschappelijk
onderzoek

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit afwisselend hoorcolleges en werkcolleges. De
werkcolleges worden gedoceerd door de juniordocenten.

Toetsvorm

Tentamen: toetsvorm wordt nader bekend gemaakt.

Vereiste voorkennis

Vereiste voorkennis: geen

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen voorkennis: geen

Algemene informatie

Vakcode B_PSY
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.F. Stins
Examinator dr. J.F. Stins
Docenten dr. J.F. Stins
J.E. Cremer MSc
T. de Joode MSc
W.T.C. Gerritsen
C.E.C. Bras MSc
T. Rigterink
E.W. Elings

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: