Sportpsychologie

2018-2019

Doel vak

Studenten beschikken over kennis van en inzicht in de belangrijkste
onderwerpen,stromingen en theorieën van de sportpsychologie.

Inhoud vak

De cursus beoogt de studenten te introduceren in het domein van de
sportpsychologie en hen kennis te laten maken met het gebied van de
exercise psychology. Aan de hand van het boek ‘Sportpsychologie’ vindt
kennismaking plaats met de belangrijkste onderwerpen van de
sportpsychologie. Aan de orde komen:
- sportpsychologie en de relatie van sportpsychologie met 'de'
psychologie; de ontwikkeling van de sportpsychologie;
- motivatie, attributie en emotie en sport;
- persoonlijkheid en sport;
- mentale vaardigheden en mentale training;
- coaching;
- sportteams;
- agressie, blessures, burn-out, verstoord eetgedrag en 10.000 uur
oefenen;
Daarnaast wordt kort stilgestaan bij mentale voorstellingen.
Kennismaking met de exercise psychology vindt plaats aan de hand van
hoofdstuk 18 uit het boek ‘Foundations of sport and exercise
psychology’ van Weinberg & Gould, waarbij onder andere aandacht wordt
gegeven aan verschillende modellen van gedragsverandering.

Onderwijsvorm

De cursus omvat 12 hoorcolleges van elk twee uur en wordt afgesloten met
een tentamen. De resterende circa 144 uren zijn voor zelfstudie. Twee
van de 12 colleges zijn gastcolleges verzorgd door sportpsychologen
die in de praktijk van de sport werkzaam zijn.

Toetsvorm

Tentamen (waar-onwaarvragen). Het tentamen duurt 2,75 uur inclusief
dyslexietijd.

Literatuur

- Bakker, F.C., & Oudejans, R.R.D. (2012). Sportpsychologie.
Nieuwegein: Arko Sports Media (circa EURO 52, 50);
- Weinberg, R.S. & Gould, D. (2007 of 2011). Foundations of sport
and exercise psychology (4de of 5de druk), hieruit Hoofdstuk 18,
Exercise behavior and adherence, pp. 415-446. Champaign, IL: Human
Kinetics.
- Aanvullende literatuur wordt aan het begin van de cursus
opgegeven en is opgenomen in de cursushandleiding.

Algemene informatie

Vakcode B_SPORTPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.R.D. Oudejans
Examinator dr. R.R.D. Oudejans
Docenten dr. R.R.D. Oudejans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: