Taaltoets

2018-2019

Overige informatie

Omdat taalbeheersing onmisbaar is voor een academische studie, nemen
alle eerstejaars bachelorstudenten van een Nederlandstalige
bacheloropleiding aan de VU deel aan de Taaltoets Nederlands. De
taaltoets is verplicht.

Kijk voor meer informatie op http://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-
informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx.

Algemene informatie

Vakcode E_BACH_TAALT
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. R.W. de Crom
Examinator drs. R.W. de Crom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: