Business Processes

2018-2019

Doel vak

Doelstellingen van het vak business processes zijn:

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- leren beschrijven en analyseren van een
primair bedrijfsproces (analyse), alsmede structureren van aanbevelingen
voor verbetering van een primair bedrijfsproces (abstractie).
- vertalen van kennis over proces analyse naar de
praktijk van een opdracht en het begrijpen van samenhang en
multidisciplinair karakter van het optimaliseren van bedrijfsprocessen
- gebruik maken van kwanitatieve methoden om
een bedrijfsproces te analyseren en verbeteringen voor te stellen

Verbinden theorie en praktijk:
- verbanden leggen tussen theorieen over bedrijfsprocesanalyse
en –herontwerp alsmede kennis van proces prestatie-analyse, kritische
pad methode, meten en beheersen van variabiliteit en van
kwaliteitsbeheer
- toepassen van theoretische kennis over analyse en
herontwerp van bedrijfsprocessen in een een gestyleerde course case en
een door studenten zelf geselecteerde real-life case

Sociale vaardigheden:
- Teamresultaten presenteren (tussentijdse
bevindingen) voor werkcollegegroep en het verwerven van een klant voor
een korte praktijkopdracht
- rapport schrijven en korte presentatie maken in
het Nederlands

Zelfbewustzijn: geven en ontvangen van feedback aan/van teamleden over
gedrag en houding in groepsverband (groepsopdrachten)

Daarnaast is een algemeen doel van dit vak om duidelijk te maken waarom
een stevige basis van de kerndisciplines van bedrijfskunde vereist is om
het maximale potentieel uit een bedrijf(sproces) of organisatie te
halen.

Inhoud vak

Bij het aanschaffen van een product of een dienst heeft een klant niet
alleen te maken met een afdeling verkoop. Het proces van aankoop tot
levering aan een klant raakt een verscheidenheid aan afdelingen. Een
bedrijf bestaat uit veel van dit soort processen, niet alleen van
aankoop tot levering maar ook bijvoorbeeld van advertentie tot het
aannemen van mensen of van offerte tot de betaling van facturen. In het
vak business processes leer je hoe je deze bedrijfsprocessen analyseert
en op een gestructureerde wijze herontwerpt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Tussentijdse opdrachten – individuele en/of groepsbeoordeling;
Schriftelijk tentamen – individuele beoordeling;
Verplichte aanwezigheid werkcolleges.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Slack et al. (2016). Operations Management. Eight edition (incl
MyOMLab). Pearson. ISBN 9781292098777 (let op: dit is printversie samen
met access card voor MyOMLab). Edities van de vorige jaren zijn niet
bruikbaar.

Eventueel aangevuld met bijkomende hoofdstukken en tijdschriftartikelen
Additioneel materiaal voor de hoorcolleges en werkcolleges zal via
Canvas ter beschikking worden gesteld.

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak geldt een afwijkende intekenprocedure. Je hoeft jezelf niet in te tekenen, maar je wordt door de faculteit ingetekend op dit vak.

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_BP
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. ir. S.L.J.M. de Leeuw
Examinator prof. dr. ir. S.L.J.M. de Leeuw
Docenten prof. dr. ir. S.L.J.M. de Leeuw

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: