Economics

2018-2019

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden
- De studenten leren een economisch probleem te doorgronden en te
vertalen naar een economisch kader/model en vervolgens om het probleem
met behulp van dit kader te analyseren.
- De studenten zijn in staat om met behulp van wiskundige methoden de
economische modellen op te lossen.

Verbinden theorie en praktijk
De studenten worden bekend gemaakt met de betekenis van het vak
economics en een aantal belangrijke theorieën binnen de micro- en de
macroeconomie. De student zal ook leren onder welke aannamen en
omstandigheden de theorie werkt en niet (of minder goed) werkt.

Verbreden horizon
Economische vraagstukken komen dagelijks aan de orde in de media. De
student wordt geconfronteerd met deze vraagstukken en leert ze te
herkennen als een economisch probleem en krijgt een indruk van het soort
actuele vraagstukken die met behulp van het economisch instrumentarium
kunnen worden geanalyseerd

Specifieke leerdoelen
Na afronding van dit vak is de student in staat om:
- Economische problemen te analyseren en te doorgronden vanuit het
perspectief van zowel vragers en aanbieders op de markt, als van de
overheid
- Een economisch probleem op een abstracte wijze te vertalen naar
een abstract economisch model
- Op logisch-consistente wijze te argumenteren welke
veronderstellingen leiden tot welke conclusies, en omgekeerd, inzien dat
bepaalde conclusies onderliggende veronderstellingen vereisen
- Heeft de student een gedegen basiskennis van de neo-klassieke
theorie van de consument en de onderneming.
- Kent de studenten enkele basismodellen uit de macro-economie,
zoals de aggregate demand/aggregate supply curven, het IS/LM model, en
groeitheorieën
- Weet de student wat de rol is van financiële marketen,
wisselkoersen en internationale handel
- Actuele berichten over de economie, maar ook actuele cijfers en
ramingen te interpreteren en te koppelen aan de instrumenten van analyse
die een econoom ter beschikking staan

Inhoud vak

Economie gaat in essentie om de allocatie van goederen en diensten, met
de markt als het belangrijkste allocatie mechanisme. De spelers op deze
markt zijn de consumenten en de bedrijven en het is hun gedrag dat
economie bestudeert. De omvang van de markt en het aantal bedrijven in
de markt bepaalt de mate waarin een bedrijf een markt kan controleren
(marktmacht), de prijzen, de verhandelde hoeveelheden en het consumenten
welzijn. Soms lopen de belangen van bedrijven niet parallel met het
maatschappelijk belang en kunnen markten falen. In dit soort gevallen
kan er een rol zijn voor de overheid om in te grijpen en te corrigeren.
Een bedrijf produceert goederen en diensten, maar is ook een werkgever.
Binnen een bedrijf wordt de inzet van werknemers en managers in een
belangrijke mate bepaald door de prikkels van het beloningssysteem. In
de economie wordt daarom ook bestudeerd hoe beloningssystemen het gedrag
van werknemers beïnvloedt en op welke wijze de beloningsstructuur kan
worden ingericht zodat dit tot optimaal gedrag van werknemers en
managers leidt. Een bedrijf opereert in een bepaalde markt, maar deze
markt moet ook weer gezien worden als een stukje van de economie op
macro niveau. Daarom bestudeert de economie ook vraagstukken als de rol
van de internationale financiële markten, internationale handel en
economische groei en innovatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Toetsvorm

tussentijdse toetsen – individuele beoordeling
tentamen – individuele beoordeling
verplichte aanwezigheid werkcolleges

Literatuur

Geselecteerde hoofdstukken uit:
- Managerial Economics and Business Strategy, Baye & Prince.
McGraw-Hill, 2013
- Principles of Economics. Third European Edition, McDowell, Thom,
Pastine, Frank, Bernanke. Mc Graw-Hill, 2012
Voor deze cursus is een speciale editie samengesteld met geselecteerde
hoofdstukken uit deze boeken. Deze is verkrijgbaar bij de VU Boekhandel
als:
- Economics for Business, McGraw-Hill, ISBN 9781308266978

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_ECON
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. M. Lindeboom
Examinator prof. dr. M. Lindeboom
Docenten dr. H.G. Bloemen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: