Marketing

2018-2019

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- Studenten zijn in staat academische theorie
over marketing toe te passen in praktijksituaties en keuzes schriftelijk
en mondeling te onderbouwen met overtuigende argumentatie.
- Studenten leren met (digitale)
communicatiedata eenvoudige analyses te doen en dit te vertalen naar
marketingtermen.

Verbinden theorie en praktijk:
- Studenten ontwikkelen kennis over de marketingcontext en
-principes, consumentengedrag, marketingstrategie en de organisatie, de
marketingmix, communicatie en relatiemanagement, vanuit een
multichannelperspectief.
- Studenten kunnen theorie van de genoemde thema’s
bij het leerdoel vakkennis koppelen aan praktijkvoorbeelden en het
toepassen op case-situaties.

Sociale vaardigheden: Studenten werken in teams aan opdrachten die in
het werkcollege mondeling en interactief bediscussieerd worden.
Zelfbewustzijn: Studenten kunnen zelfstandig stof bestuderen en hier
vragen over stellen tijdens hoorcolleges en werkcolleges. Verder kunnen
studenten omgaan met feedback op uitgewerkte opdrachten tijdens
werkcolleges.

Specifieke leerdoelen:
- Student leert academische marketingtheorie te begrijpen over:
- De marketingomgeving;
- Consumentengedrag;
- Marketingstrategie;
- De marketingmix;
- Relatiemanagement;
- Multichannelcommunicatie;
- Student leert academische marketingtheorie toe te passen op
praktijkvoorbeelden;
-Student leert basismethoden om digitale communicatie te analyseren;
-Student leert werken in teamverband;
-Student leert discussiëren over academische theorie en praktische
toepassing

Inhoud vak

Dit vak brengt je in contact met de meest urgente basisbegrippen en -
theorieën in de marketing, die onmisbaar zijn voor het begrijpen van het
gedrag van consumenten en organisaties in een steeds verder
gedigitaliseerde economische context.
In dit vak brengen we je in contact met de meest recente
ontwikkelingen op het gebied van marketing. Dat betekent dat je naast
offline marketing met name in contact wordt gebracht met digitale
marketing. Een multichannelperspectief dus. Het marketing vak is als
gevolg van de digitalisering namelijk radicaal veranderd. Bovendien is
het digitale kanaal onmisbaar geworden in elke marketingstrategie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Geschreven tentamen – individuele beoordeling
Tussentijdse opdrachten en toetsing – groepsbeoordeling
Verplichte aanwezigheid werkcolleges

Vereiste voorkennis

n.v.t.

Literatuur

- Digitale Marketingstrategie - 3e geheel herziene editie – Emile Lancée
– ISBN: 978-90-821260-4-4

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_MKT
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator drs. E.F.J. Lancee
Examinator drs. E.F.J. Lancee
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: