Supply Chain Management

2018-2019

Doel vak

De doelstellingen van het vak SCM kunnen als volgt worden samengevat:

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- (gestileerde) praktijksituaties te
onderzoeken, factoren die supply chain beslissingen beïnvloeden
identificeren, raamwerken toepassen om de supply chain strategie af te
stemmen op de bedrijfsstrategie en door middel van modellen gefundeerde
managementadviezen te formuleren.
- voorraad- en serviceniveaus te bepalen en te
beheren, verschillende distributie- en transportalternatieven te
evalueren en om diverse logistieke strategieën te implementeren.

Verbinden theorie en praktijk:
- gedegen basiskennis van supply chain management en aanreiken
van fundamentele concepten en modellen die inzicht geven in beslissingen
op tactisch en operationeel niveau alsmede verkennen van strategische
achtergrond en strategische supply chain problemen.
- Gastsprekers worden uitgenodigd om bestaande SCM
issues toe te lichten aan de hand van de eigen praktijk en professionele
literatuur wordt bestudeerd opdat de student in staat is om een
professioneel betoog of artikel te begrijpen, SCM kansen en uitdagingen
te vertalen naar concepten en modellen uit de cursus en actief bij te
dragen aan de colleges.

Inhoud vak

Diverse nationale en international studies bevestigen de international
reputatie van Nederland als één van de toonaangevende logistieke regios
in de wereld. Omwille van de verwachte groei van de internationale
logistiek heeft de Nederlandse overheid logistiek formeel
geïdentificeerd als een topsector.
Deze cursus wil studenten een inzicht bieden in de belangrijkste
drijvende krachten van supply chain performance en het strategisch
belang van supply chain management illustreren voor iedere professionele
organisatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

schriftelijk en digitaal tentamen – individuele beoordeling

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Chopra and Meindl (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning,
and Operation . Global edition. Pearson Higher Education, 528 pp.(of
nieuwe editie)
Bijkomend studiemateriaal wordt via Canvas verspreid.

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics 1.1, Business Processes 1.1., Business Statistics
1.4

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_SCM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Examinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: